Wzór-Umowa składu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa składu - strona 1 Wzór-Umowa składu - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA SKŁADU zawarta dnia ............................................. w ............................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w ................................................................................................. , reprezentowanym przez .............................................................................................................................................
zwanym Przyjmującym na skład:
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Składającym.
§ 1
Przedmiotem umowy jest składowanie w magazynie ..................................... prowadzonym przez
Przyjmującego w ................................................................................................ następujących towarów ................................:.............................................................................opakowanych w ........................................................................................ przekazanych w tym celu przez Składającego
§ 2
Przyjęcie do magazynu następuje na okres od ....................................... do.................................
§ 3
O terminie i nadejściu przedmiotów składowania, a także ich ilości, objętości oraz wagi Składający będzie zawiadamiał Przyjmującego z ............................................ dniowym wyprzedzeniem., na Składającym będzie ciążył każdorazowo przed nadejściem przedmiotów składowania obowiązek podania wykazu odbiorców. Przyjmujący powiadomi odbiorców o nadejściu towarów i terminie ich odebrania.
§ 4
Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego wynosić będzie ........................... zł za każdy dzień składowania.
§ 5
Jeżeli przedmiot składowania wydany ma być przez Przyjmującego wskazanym odbiorcom, pobierze on od nich opłaty związane ze składowaniem.
§ 6
Przedsiębiorstwo składowe wydaje dowód składowy na towary złożone w przedsiębiorstwie, który będzie wymieniał rodzaj ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania towarów, a także niektóre inne postanowienia umowne, w szczególności termin na jaki towar został złożony na skład.
§ 7
Przyjmujący zastrzega możliwość zmiany opłat, o których mowa w § 4 umowy w przypadku wzrostu ogólnych kosztów utrzymania magazynów (pomieszczeń składowych). O zmianie stawek Przyjmujący zobowiązuje się powiadomić Składającego z ............................................ miesięcznym wyprzedzeniem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz