Kontrakty konsensualne, sprzedaż

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrakty konsensualne, sprzedaż - strona 1 Kontrakty konsensualne, sprzedaż - strona 2 Kontrakty konsensualne, sprzedaż - strona 3

Fragment notatki:


KONTRAKTY KONSENSUALNE $ 134. Sprzedaż - emptio venditio Forma wymiany rzeczy wszelkiego rodzaju na pieniądze Emptor - kupujący Venditor - sprzedawca
Zamiana - permutatio
- najprostsza forma - bezpośrednia wymiana rzeczy
- problematyczna, trzeba znaleźć osobę zarazem posiadającą rzecz której potrzebujemy, jak i potrzebującą rzecz którą posiadamy Sprzedaż gotówkowa - pojawiła się wraz z wprowadzeniem pieniędzy jako środka wymiany
- przeniesienie własności albo posiadania rzeczy sprzedawanej i pieniędzy
- res mancipi - przez mancipatio albo in iure cessio
- res nec mancipi - przez traditio
- zawarcie umowy zbiega się z jej wykonaniem
- najpopularniejsza forma w codziennym obrocie towarowym
Sprzedaż kredytowa - sprzedaż z odroczeniem zapłaty
- możliwe było również odroczenie wydania rzeczy sprzedanej
- zabezpieczenie poprzez stipulatio albo kontrakty literalne
Emptio venditio - osobny kontrakt konsensualny, powstał ze względu na wzrost wymiany towarowej, zwłaszcza z peregrynami, poprzednie formy kontraktu były niewystarczające
- venditor zobowiązywał się dostarczyć emptorowi umówioną rzecz, emptor zobowiązywał się zapłacić za nią ustaloną cenę
- zobowiązanie dwustronne zupełne, bonae fidei
- res - przedmiot
- wszelkie res in patrimonio, także rzeczy niematerialne
- można sprzedać rzecz jeszcze nie istniejącą, kontrakt nie wywierał skutków jeśli rzecz nie powstała, ale dłużnik nie był temu winny np. sprzedaż płodów rolnych przed zbiorami,
sprzedaż nienarodzonego dziecka niewolnicy
- można sprzedać rzecz cudzą, ale do momentu zrealizowania transakcji venditor musi ją nabyć od właściciela - pretium - cena
- musiała być ściśle określona
- musiała być oznaczona w pieniądzach liczonych, w przeciwieństwie do dawnych pieniędzy ważonych, (patrz mancipatio)
- musiała przedstawiać realną wartość ekonomiczną rzeczy, transakcje z odpłatnością symboliczną nie należały do emptio venditio, np. coemptio, symboliczna sprzedaż jako sposób zawarcia małżeństwa
- mogła być swobodnie kształtowana przez strony, nawet poniżej jej rzeczywistej wartości rzeczy - consensus - porozumienie stron co do res i pretium
- mogło być osiągnięte w dowolny sposób
- przy większych transakcjach dochodziło do dodatkowego zabezpieczenia
- zadatek - przy zawarciu kontraktu emptor wręczał venditorowi

(…)

… - na gruncie ius civile
- stypulacja gwarancyjna - na wypadek zaistnienia wady
- actio empti - przeciwko venditorowi, jeśli wiedział o istnieniu wady lub składał obietnicę co do zalet, których nie było
- na gruncie ius honorarium
- peregryni skupiali na sobie handel niewolnikami i zwierzętami
- często dopuszczali się nadużyć
- edylowie kurulni, odpowiedzialni za targowiska, w swoich edyktach wprowadzili…

Locator - wynajmujący
Conductor - najemca
Formy pierwotne
- stipulatio
- odpłatna fiducia albo precarium
- mancipium - okresowe wynajmowanie usług osób alieni iuris
Locatio conductio
- zobowiązanie dwustronne zupełne, bonae fidei
- zarówno locator jak i conductor odnosili korzyści z kontraktu, odpowiadali też za culpa levis,
- duże podobieństwa w stosunku do emptio vendito
- pensio - inaczej merces…
… ubiegać się o zwrot kosztów nadzwyczajnych
- actio conducti - powództwo o roszczenia przeciwko lokatorowi
- locatio conductio operarum - najem pracy
- w Rzymie miało wąskie zastosowanie
- większość pracy wykonywali niewolnicy (prawo własności)
- można wynająć cudzego niewolnika (kontrakt najmu rzeczy)
- można korzystać z usług wyzwoleńca (prawo patronatu)
- można korzystać z usług osoby alieni iuris…

- każdy z uczestników mógł dokonywać dyspozycji majątkowych ze skutkiem dla wszystkich, np. wyzwolić wspólnego niewolnika
- na żądanie każdego z uczestników może być rozwiązana
Societas - powstała w prawie klasycznym
- związek minimum 2 wspólników, zobowiązywali się dążyć do osiągnięcia wspólnych celów przy użyciu połączonych środków - kontrakt na płaszczyźnie ius gentium, dostępny dla wszystkich
- zobowiązanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz