Prawo cywilne - strona 44

Papiery wartosciowe - omowienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

PAPIERY WARTOŚCIOWE Papiery wartościowe - dokumenty o szczególnej właściwości, swoiście powiązane z prawami majątkowymi (zwłaszcza wierzytelnościami) wskazanymi w treści dokumentu. Posiadanie dokumentu stanowi niezbędną przesłankę przypisanie prawa osobie formalnie uprawnionej z dokumentu i prze...

Prawo najmu, umowa najmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

UMOWA NAJMU Umowa wzajemna - wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz / art. 659 § 1 KC / Przedmiot najmu - wszelkiego rodzaju rzeczy ruchome i nieruchome, również ich części skł...

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA Stosunek prawny prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia nie jest kreowany przez czynność prawną, ale działanie . Działający - negotiorum gestor - prowadzi cudzą sprawę , która zarówno wg kryteriów obiektywnych, jak i wg jego intencji należy do sfery interesó...

Przekaz - omowienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

PRZEKAZ - abstrakcyjny charakter przyjęcia przekazu, a także czynności kreujących zobowiązania na gruncie prawa papierów wartościowych doniosła funkcja przekazu na obszarze papierów wartościowych na konstrukcji przekazu opierają się zobowiązania wynikające z podstawowych kategorii papierów wart...

Sposoby zawierania umów - oferta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW I. OFERTA 1) Pojęcie oferty a) Oferta - oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, określające istotne postanowienia tej umowy (art. 66 KC). - stanowcza propozycja (nie tylko zainteresowanie tą sprawą) zawarcia jakiejkolwiek umowy, która zawiera konieczne elementy...

Sposoby zawierania umów - negocjacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

W razie śmierci oferenta oferta wygasa jedynie wtedy, gdy skutek taki zastrzegł oferent lub wykonanie umowy ściśle wiąże się z osobą oferenta. Jeżeli oferta skierowana jest ad incertas personans, może być w każdej chwili cofnięta bądź zmieniona, chyba, że oferent wyznaczył termin związania (nie ...

Sposoby zawierania umów - aukcja i przetarg

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

III. AUKCJA I PRZETARG 1) Aukcja i przetarg mają charakter wielostronnego i eliminacyjnego postępowania. - ich celem jest umożliwienie podmiotowi zainteresowanemu w zawarciu określonej umowy wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty spośród of...

Sposoby zawierania umów - wadium

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

5) Wadium a) jest to dodatkowe zastrzeżenie zamieszczone w warunkach aukcji lub przetargu przez organizatorów b) wyraża obowiązek wpłacenia przez uczestników aukcji albo przetargu określonej sumy pieniężnej - wysokość wskazują warunki aukcji lu...

Prawo prywatne - omowienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Rozdział I Prawo prywatne Normy prawa prywatnego regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują, własne, prawnie chronione, sfery interesów majątkowych, a także niemajątkowych (osobistych) Autonomiczność ta wyraża się przede wszystkim w braku władczego podporządkowania je...

Zakres prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

IV. Zakres prawa cywilnego 1.prawo pracy Podstawowym aktem normatywnym regulującym tę dziedzinę prawa jest Kodeks pracy z 1974 r. Ustawa ta ma charakter kompleksowy, obejmujący normy prawne zarówno prywatno-, jak i publicznoprawnej natury. Głównym przedmiotem regulacji, a zarazem centralną instyt...