Sposoby zawierania umów - oferta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby zawierania umów - oferta - strona 1 Sposoby zawierania umów - oferta - strona 2

Fragment notatki:


SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW I. OFERTA
1) Pojęcie oferty
a) Oferta - oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, określające istotne postanowienia tej umowy (art. 66 KC). - stanowcza propozycja (nie tylko zainteresowanie tą sprawą) zawarcia jakiejkolwiek umowy, która zawiera konieczne elementy jej treści - umowa dochodzi do skutku w następstwie przyjęcia oferty, które jest oświadczeniem woli
b) Zaproszenie do zawarcia umowy - propozycja niepełna, niezawierająca koniecznych elementów zawarcia umowy - nie jest ofertą.
c) Wątpliwości, czy dane oświadczenie jest ofertą, czy jedynie zaproszeniem rozstrzyga się na podstawie: - ogólnych reguł wykładni oświadczenia woli (65 KC) - normy interpretacyjnej w art. 71 KC - ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób w razie wątpliwości nie uznaje się za ofertę, a za zaproszenie do zawarcia umowy
d) Pojęcie oferty obejmuje: - oświadczenia woli kierowane indywidualnie lub rodzajowo do oznaczonych adresatów - oświadczenia kierowane do nieoznaczonego kręgu osób (do ogółu)
e) art. 543 KC - wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży ma widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży
f) charakter ofert mają też zachowania przedsiębiorców polegające na wystawieniu automatów przeznaczonych do sprzedaży i świadczenia różnych usług (telefonicznych, fotograficznych itp.)
2) Skutki złożenia oferty
a) oferta wiąże oferenta - adresat oferty (oblat) sam może poprzez jej przyjęcie doprowadzić do zawarcia oferty
b) stan związania ofertą powstaje w różnym czasie:
- skierowana do indywidualnie określonego adresata - wiąże ona od momentu uprzystępnienia jej adresatowi w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią - skierowana do nieoznaczonego kręgu adresatów (ad incertas personas) - wiąże od chwili jej ogłoszenia
c) składanie ofert w postaci elektronicznej
- w odniesieniu do ofert w postaci elektronicznej, ale nieadresowanych do indywidualnych osób - art. 66 ze zn. 1 Skuteczność złożenia oferty jest uzależniona od niezwłocznego potwierdzenia jej otrzymania przez określoną osobę - tylko wtedy wiąże oferenta. Przed zawarciem umowy oblat musi być poinformowany o okolicznościach bliżej wskazanych w art. 66 ze zn. 1 par. 2 KC. Niedopełnienie tych obowiązków informacyjnych nie wpływa na ważność oferty, ale oferent opatrzony jest sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej. Normy te mają charakter bezwzględnie wiążący gdy ofertę składa przedsiębiorca konsumentowi, a względnie wiążący w relacjach między przedsiębiorcami.
- w odniesieniu do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość - w tym przypadku stosuje się ogólne reguły regulujące ofertę i składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz