Prawo cywilne - strona 43

Zdolność prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne kryterium - uczestnictwo osób w ich strukturach organizacyjnych → rozróżnienie osób prawnych na korporacyjne i fundacyjne (zakładowe). Korporacyjne - w ich strukturze organizacyjnej funkcjonują członkowie, którz...

Źródła prawa cywilnego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Antoszek. Notatka składa się z 3 stron. Piotr Antoszek Prawo cywilne Only 1 nieusprawiedliwiona nieobecność Zaliczenie ustne Następne zajęcia prawo podmiotowe, nadużycie prawa podmiotowego art. 5 Podręcznik prof. Radwańs...

Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Antoszek. Notatka składa się z 3 stron. Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego Art. 5. KC Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami ...

Umowa przedwstępna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

Antoszek. Notatka składa się z 2 stron. Umowa przedwstępna: to umowa o umowę w której strona lub strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy oznaczonej i umowa ta zawierać będzie wszystkie elementy umowy oznaczonej. Zawier...

Zdolność prawna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

Antoszek. Notatka składa się z 2 stron. ZDOLNOŚĆ PRAWNA- zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Art. 927. § 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w ty...

Ustanie małżeństwa - KRO art. 55

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

Antoszek. Notatka składa się z 2 stron. KRO art. 55 DZIAŁ IV Ustanie małżeństwa Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. § 2. Jeż...

Dobra osobiste - Środki ochrony

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

Antoszek. Notatka składa się z 1 strony. DOBRA OSOBISTE Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizat...

Stosunek zobowiązaniowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1470

5 marca 2013 r. Na nast ę pne zaj ę cia: - uchw. (7) SN z 26.01.2005, III CZP 42/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 149 - wyr. z 22.11.2006, V CSK 299/06, OSNC 2007, nr 9, poz. 143 - wyr. z 16.05.2012, III CSK 273/11, lex nr 1224683 Zobowiązania pieniężne - zobowiązania pieniężne sensu stricto i zob...

Właściwość/natura stosunku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

WŁAŚCIWOŚC/NATURA STOSUNKU Trzecim ograniczeniem zakresu swobody kształtowania treści stosunku zobowiązaniowego, wymienionym w sformułowaniu art. 353 1 KC na pierwszym miejscu, jest „ właściwość (natura) stosunku”. Wyróżnia się szersze i węższe znaczenie . Szersze oznaczałoby określone w ustawie...

Obowiazki najemcy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

OBOWIĄZKI NAJEMCY Uiszczać w umówionym terminie świadczenie wzajemne w postaci czynszu , który z reguły ma charakter świadczenia okresowego / art. 669 § 1 KC / Jeżeli termin płatności czynszu nie został ustalony w umowie - powinien być płacony z góry Gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - z...