Postępowanie cywilne - strona 44

Wzór-Pozew o nawiązanie stosunku pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w Powód: Pozwany : Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę Powód wnosi o 1. Nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy - umowy o pracę z dniem r. w taki sposób, że pozwany zatrudni powoda na dotychczasowym stanowisku pracy przy zachowaniu ...

Wzór-Pozew o ochronę naruszonego posiadania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Wrocław, 22 lipca 2000 roku Sąd Rejonowy w Wydział Cywilny Powód : Pozwany: Wartość przedmiotu sporu: 25.000,00 zł Pozew o ochronę naruszonego posiadania Wnoszę o: 1. Zakazanie pozwanemu naruszania działki gruntu o obszarze...

Wzór-Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1946

Wrocław, 10 października 2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Powód: zam. reprezentowany przez matkę zam. Pozwany : .. zam. Wartość przedmiotu sporu: 360 zł Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności W imieniu małoletniego powoda, wnoszę o: 1. Zasąd...

Wzór-Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

Uzasadnienie Komornik Sądu Rejonowego we Wrocławiu w dniu 12 sierpnia 2000 roku dokonał zajęcia telewizora, radia, magnetowidu w mieszkaniu powoda we Wrocławiu przy ul. Nowackiej 1, egzekwując na rzecz pozwanego kwotę 2865,00 zł z odsetkami i kosztami sporu zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego we Wroc...

Wzór-Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3150

Wrocław, 22 października 2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Powód : Anna Nowak zam. ul. Nowacka 1, Wrocław Pozwany : Andrzej Kowal zam. ul. Kowalska 5, Wrocław Wartość przedmiotu sporu: 2345 zł Pozew o pozbawienie wykonalności

Wzór-Pozew o pozbawienie wykonalności z tytułu wykonawczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Wrocław, 22 lipca 2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Powód : Jan Nowak, zam. ul. Nowacka 1, Wrocław Pozwany: Andrzej Kowal, zam. ul. Kowalska 5, Wrocław Wartość przedmiotu sporu: 2865,00 zł Pozew o pozbawienie wykonalno...

Wzór-Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1547

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w Powód: Pozwany: o przywrócenie do pracy i zapłatę zł. Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowy...

Wzór-Pozew o przywrócenie do pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Wrocław, 10.10.2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Powód : Jan Nowak ul. Nowacka 1, Wrocław Pozwany : „SMYK” Andrzej Baron ul. Jemiołowa 13, Wrocław Wartość przedmiotów sporu: 5.000,00 zł Pozew o przywrócenie do pracy W imieniu własnym, wnoszę o: 1. Zobowiązanie pozwanego do ...

Wzór-Pozew o rozwiązanie przysposobienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Wrocław, 22 lipca 2000 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Powód : Jan Nowak, zam. ul. Nowacka 1, Wrocław Pozwany: Andrzej Kowal, zam. ul. Kowalska 5, Wrocław Pozew o rozwiązanie przysposobienia W imieniu własnym wnoszę o: Ro...

Wzór-Pozew o rozwiązanie spółki jawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1162

Wrocław, 10.10.2000 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Powód : Jan Nowak, zam. ul. Nowacka 1, Wrocław Pozwani : Andrzej Kowal, zam. ul. Kowalska, Wrocław Adam Wiśniewski ul. Mieszczańska 1, Wrocław Wartość przedmiotu sporu:...