Wzór-Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi - strona 1 Wzór-Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi - strona 2

Fragment notatki:

Wrocław, 10 października 2000 r.
Sąd Rejonowy we Wrocławiu
Wydział Cywilny
Powód: ..................................................................
zam. ...........................................................
reprezentowany przez matkę
zam. ........................................................... Pozwany : ............................................................ .. zam. ...........................................................
Wartość przedmiotu sporu: 360 zł
Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności W imieniu małoletniego powoda, wnoszę o:
1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 580 zł wraz z odsetkami, od dnia 1.07.1999 roku do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. Ponadto wnoszę:
4. O zażądanie od komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu akt 123/aa/99.
Uzasadnienie Wyrokiem Sądu Rejonowego w ........................... z dnia ............ sgn. akt 123/aa/99 zasądzono od ..................................., na rzecz powoda alimenty w kwocie ....... zł miesięcznie począwszy od dnia ..................................... Z uwagi na nie wywiązanie się z nałożonego obowiązku przez ..........................., matka powoda wszczęła egzekucję w dniu ......................... z wynagrodzenia za pracę...................................., należnego mu od pozwanego.
Pozwany jest właścicielem warsztatu samochodowego i zatrudnia w nim ......................... jako informatyka.
Dowód: akta komornika
Komornik Sądu Rejonowego w ...................przystąpił do egzekucji wzywając pozwanego do potrącenia z wynagrodzenia ...................kwoty 120 zł miesięcznie z tytułu alimentów powoda oraz do przedstawienia zestawienia wynagrodzenia ........................... za ostatnie trzy miesiące.
Pozwany nie zastosował się do wezwania komornika
Dowód: akta komornika
Zgodnie z wyjaśnieniami pozwanego, .................. w dniu............................... porzucił u niego pracę, co zdaniem pozwanego uniemożliwiało mu wywiązanie się z obowiązku potrącania części wynagrodzenia za pracę.
.........................nie podejmuje obecnie stałej pracy. Tym sposobem unika płacenia alimentów. Pozwany swoim zachowaniem wyrządził powodowi szkodę w wysokości 360 zł poprzez nie zastosowanie się do wezwania komornika.
W zaistniałej sytuacji pozew jest w pełni uzasadniony.
.....................................
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz