Wzór-Pozew o rozwiązanie przysposobienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Pozew o rozwiązanie przysposobienia - strona 1

Fragment notatki:

Wrocław, 22 lipca 2000 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Wydział Cywilny
Powód : Jan Nowak,
zam. ul. Nowacka 1, Wrocław Pozwany: Andrzej Kowal,
zam. ul. Kowalska 5, Wrocław
Pozew o rozwiązanie przysposobienia W imieniu własnym wnoszę o:
Rozwiązanie przysposobienia, pozwanego Andrzeja Kowala, urodzonego 1 maja1970 roku w Katowicach, córki Włodzimierza i Walentyny Kowalów, akt urodzenia nr 123, przysposobionego przez powoda Jana Nowaka, orzeczone postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1 maja 1971 roku sgn. akt 123/71.
Zakazanie pozwanej używania nazwiska "Nowak" i nakazanie powrotu do nazwiska "Kowal".
Zasądzenie od pozwango na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Nadto wnoszę:
Wezwanie i przesłuchanie w charakterze świadka: Ryszarda Jankowskiego; zam. we Wrocławiu, ul. Mała 1/3 18/2, Andrzej Bół; zam. we Wrocławiu, ul. Sukienniczej 12..
Uzasadnienie Przysposobiłem pozwanego w 1971 roku, jako roczne dziecko, zajmowałem się wychowaniem i łożyłem na utrzymanie.
Dowód: akta Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sgn. akt 123/71.
W ubiegłym roku, to jest w czerwcu 1999 roku pozwany opuścił mnie i zamieszkał u naturalnych rodziców Włodzimierza i Walentyny Kowalów. Mimo moich usilnych nalegań pozwana nie zamierza powrócić do mnie. Prowadzi niemoralny, nieetyczny i hulaszczy tryb życia, zatrudniła się w agencji towarzyskiej, czym wyrobiła sobie negatywną opinię wśród znajomych.
Dowód: zeznania świadków.
Po opuszczeniu mojego domu pozwany prowadzi negatywny tryb życia, a na skutek degradacji moralnej postawy pozwanej więź rodzinna zawiązana przez przysposobienie wygasła. W tej sytuacji nie chce być związany przysposobieniem z osobą, której postępowanie uwłacza mojej opinii.
W zaistniałej sytuacji jest uzasadnione roszczenie o rozwiązanie przysposobienia, jak i powrót pozwanego do poprzedniego nazwiska.
Jan Nowak
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz