Ochrona konkurencji i konsumentów - strona 2

note /search

Ochrona konkurencji - wykład 9

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1064

Wykład 9 18.05.2012 r. Wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia Podobne do obowiązujących na mocy rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Zgłoszeniu nie podlega zamiar koncentracji dokonany w następujących syt.: Jeżeli obrót pr...

Ochrona konkurencji - wykład 10

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1239

Wykład 10 25.05.2012 r. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Ochrona konsumentów zasadniczo nie jest celem regulacji prawa antymonopolowego i właściwie polska regulacja w tym zakresie stanowi pewien wyjątek. Inne ustawodawstwa antymonopolowe w Europie ochroną konsumenta jako t...

Ochrona konkurencji - wykład 11

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 721

Wykład 11 01.06.2012 r. W przypadku stwierdzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK może wydać dec.: Stwierdzającą stosowanie praktyki i nakazującą zaniechanie jej stosowania. Stwierdzającą stosowania praktyki i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania jeś...