Propedeutyka zdrowia i choroby - strona 2

NPZ - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

Narodowy Program Zdrowia: realizowany w Polsce od 1990r. podstawową koncepcją były działania profilaktyczne, celem było zahamowanie zwiększającej się zachorowalności i umieralności ludności Polski, istotą koncepcji była profilaktyka I, II i III rzędowa, nowelizacja w 1993r. wprowadziła potrzebę...

Patologie w rodzinie - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

Patologia rodziny - stan, który zagraża brakiem zabezpieczenia podstawowych potrzeb członków rodziny, ponieważ rodzina przestaje spełniać swe funkcje. egzystencja w ubóstwie rodzina niepełna uzależnienie Rodzaje patologii: alkoholizm nikotyniz...

Rodzina i jej funkcje

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

Definicje rodziny i jej funkcje. Def socjologiczna RODZINĘ tworzą osoby połączone układem stosunków o szczególnie intymnym, emocjonalnym charakterze wśród których najbardziej podstawowe decydujące o powstaniu i trwaniu rodziny są stosunki małżeńskie i rodzicielskie. Wyróżnia się 11 funkcji rodzi...

Skutki niedoborów pokarmowych

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Skutki zdrowotne niedoborów pokarmowych Rozwój takich chorób, jak: miażdżyca tętnic, a na jej podłożu choroba niedokrwienna serca,

Zdrowie - stres - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Stres (w psychologii) - stan ogólnej mobilizacji organizmu jako odpowiedzi na silny bodziec fizyczny lub psychiczny. Negatywne skutki przewlekłego stresu - nerwice, depresje, podatność na infekcje, nadciśnienie, miażdżyca, biegunki, zaparcia, wr...

Ustawa antynikotynowa - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Ustawa antynikotynowa- ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Od początku marca trwają prace nad ustawą zakazującą palenia w miejscach publicznych. Nowa ustawa ma zakazać palenia m.in.: w szpitalach, szkołach, pubach i restauracjach. Według pierwotnych us...

Zapobieganie samobójstwom - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Sposoby zapobiegania samobójstwom: oddziaływanie edukacyjne na całe społeczeństwo w kierunku wyrobienia postaw akceptujących życie, postaw ułatwiających rozwiązanie problemów życiowych i adoptowanie się do nowych sytuacji życiowych działanie na populację potencjalnie zagrożoną pojawieniem się post...

Zespół przedsamobójczy - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2744

Zespół przedsamobójczy - zaburzenia psychiczne, którym towarzyszą tendencje samobójcze, obejmuje 3 elementy zaciśnienie psychiki (zanik więzi międzyludzkich, lęk, depresje, panika) autoagresja (poczucie winy, choroby psychiczne) myśli, wyobrażenia samobójcze ( wyobrażenia, że się nie żyje, dokład...

Czynniki ryzyka ChNS

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Czynniki choroby niedokrwiennej serca. - wiek: mężczyźni powyżej 45 roku życia, kobiety powyżej 55 roku życia; - płeć męska; - wczesne występowanie choroby wieńcowej w rodzinie - zaburzenia gospodarki tłuszczowej: zwiększenie ...