Epidemiologia - strona 2

note /search

Czynniki ryzyka nowotworów - omówienie

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Nowotwory: głównie zewnętrzne czynniki środowiskowe zarówno chemiczne, fizyczne, jak i biologiczne prowadzą do nowotworów Wśród chemicznych czynników kancerogennych jest azbest, benzen, chrom i nikiel, sadza, smoła i

Przyczyny zgonów - omówienie

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Główne przyczyny zgonów : Polska choroby serca choroby nowotworowe urazy i zatrucia wypadki Świat w krajach najbiedniejszych są to: niedożywienie, seks bez zabezpieczeń, niedobór żelaza w diecie, skażona woda i zanieczyszczenia płynące z dom...

Metody doboru ludności do badań - omówienie

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Epidemiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

Metody doboru populacji do badan Metoda przesiewowa -obejmuje całą badaną populację (np. badanie poziomu żelaza wszystkich osób w danym przedziale wiekowym zamieszkujące określony rejon) Metoda reprezentacyjna- grupa do badań (reprezentacja populacji) wybierana jest losowo. (oznacza jednakową szan...