Epidemiologia

note /search

Miernik Potencjalnie Utraconych Lat Życia - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Epidemiologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2793

PYLL - Potencjalnie Utracone Lata Życia Jest miernikiem utraconych oczekiwanych lat życia. PYLL= NxL, gdzie N - liczba zgonów; L- przeciętne dalsze trwanie życia dla wieku, w którym nastąpił zgon W przypadku zgonu w dzieciństwie, liczba utraconych lat życia jest korygowana ze względu na mniejsza wa...

Okres Utraconych Oczekiwanych Lat - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Epidemiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1757

PEYLL - Okres Utraconych Oczekiwanych Lat Życia Okres oczekiwanych utraconych lat życia. Używany głownie dla grup osób w starszym wieku. Jest on popularna alternatywa do PYLL, tutaj utracona długość życia to lokalny okres oczekiwanej długości życia w każdym wieku. Zgony w każdym wieku przyczyniają...

Proces weryfikacji hipotezy- omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

Proces weryfikacji hipotezy: 1. Formułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej(Ho, H1). 2. Dobieranie testu i obliczanie jego wartości (jest to najważniejsza decyzja, niewłaściwy wybór przekreśli wartość wniosków z badania). 3. Przyjęcie odpowiedniego

Wskaźnik Rozwoju Społecznego(sem IV)- omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Epidemiologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078

HDI - Wskaźnik Rozwoju Społecznego Wskaźnik rozwoju społecznego: syntetyczny miernik opisujący efekty w zakresie społecznoekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów i dobrobytu ludności. Wprowadzony został przez ONZ dla celów międzynarodowych porównań osiągnięć państw w zakresie poprawy życia obyw...

Zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Epidemiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

Zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem : - globalne - np. efekt cieplarniany (który przyczynił się do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych na nowe obszary) czy ubożenie warstwy ozonowej (które prowadzi do nadmiernego promieniowa...

Lata Życia Skorygowanych Jakością - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

QALY - Lata Życia Skorygowane jego Jakością długość życia korygowana jakością jest najstarszym ze stosowanych wskaźników łączących w jednej wartości umieralność i jakość życia. QALY jest jednostką pomiaru wyników interwencji zdrowotnej w progr...

Badania kohortowe - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Epidemiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Badania kohortowe prospektywne to badania opisowe, w których populacja narażona i nienarażona (kohorta) są określane przed wystąpieniem choroby pod względem określonych cech, a następnie obie grupy obserwowane są przez pewien czas w przyszłości dl...

Cel standaryzacji bezpośredniej - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Epidemiologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

Cel i zasada przeprowadzania standaryzacji bezpośredniej. Eliminuje wpływ struktury, która wpływa na umieralność, np. przekroje terytorialne (międzynarodowe, międzywojewódzkie), okresy obserwacji, wiek. Współczynnik standaryzacji bezpośredniej...