Zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem - omówienie - strona 1 Zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem : - globalne - np. efekt cieplarniany (który przyczynił się do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych na nowe obszary) czy ubożenie warstwy ozonowej (które prowadzi do nadmiernego promieniowania ultrafioletowego); - regionalne - np.  kwaśne deszcze  czy niedobór jodu; - lokalne - np. zanieczyszczenia powietrza i wody czy hałas.  Na stan zdrowia człowieka wpływają cztery główne czynniki. Są to styl życia, czynniki środowiskowe, czynniki biologiczne i medycyna naprawcza. Liczne badania wskazują, że styl życia wpływa na zdrowie nawet w 50 %. Z jednej strony współczesna cywilizacja zapewnia ludziom wiele udogodnień, z drugiej jednak strony jest źródłem nowych chorób. Przyczyną zagrożeń zdrowia, związaną ze współczesną cywilizacją, jest nadmierny stres. Tempo przemian zachodzących w otoczeniu powoduje, że ludzie żyją w nieustanym napięciu. Coraz trudniej jest im się wyciszyć. Kontakt z naturą, który pomaga w odnowieniu sił fizycznych i psychicznych staje się coraz bardziej ograniczony.
Astma jest chorobą z grupy chorób alergicznych, u podłoża której tkwi przewlekły proces zapalny dróg oddechowych Choroba częściej występuje w krajach wysokorozwiniętych. Najbardziej narażeni są na nią mężczyźni rasy białej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci narasta częstość występowania wszystkich chorób alergicznych. Szacuje się, że w minionym dwudziestoleciu dwukrotnie wzrosła liczba zachorowań na astmy oskrzelowej. Wpływ na rozwój alergii ma również standard życia - im wyższy, tym większe ryzyko choroby. Dlatego największy przyrost alergików obserwuje się w Europie i USA, zaś znacznie mniejszy w Azji czy Afryce.
Czynniki mające wpływ na rozwój astmy i innych chorób alergicznych to:
wczesna i długotrwała ekspozycja na alergeny wziewne
narażenie na dym tytonowy
chemiczne zanieczyszczenie powietrza (spaliny samochodowe, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, formaldehyd , ozon)
W krajach wysoko rozwiniętych nowym problemem zaburzenia zdrowia psychicznego, związane z postępem naukowo-technicznym oraz urbanizacją. Szybkie tempo życia, lęk przed utratą pracy są przyczyną silnych stresów i nerwic. Pojawiające się wciąż nowe wynalazki i udoskonalenia znanych już urządzeń wywołują nowe fobie, takie jak lęk przed podróżą lotniczą. Wśród mieszkańców dużych miast coraz powszechniejsza staje się fobia społeczna, czyli lęk przed spotkaniem się z innymi ludźmi.
Choroba wieńcowa jest najczęstszym schorzeniem układu krążenia ludzi żyjących w krajach wysoko rozwiniętych, a zawał serca i nagła śmierć sercowa - są najczęstszymi przyczynami zgonów.
Palenie papierosów jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka. Palący mężczyźni są co najmniej dwukrotnie bardziej obciążeni prawdopodobieństwem rozwoju choroby wieńcowej niż niepalący. W krajach cywilizowanych (szczególnie w Ameryce) liczba nowych przypadków choroby wieńcowej oraz liczba zgonów z jej przyczyny spadła przede wszystkim w populacji mężczyzn, podczas gdy wśród kobiet takiego spadku nie odnotowano. Jednym z ważnych przyczyn tego zjawiska jest fakt rosnącego w populacji kobiet nałogu palenia papierosów.

(…)

… przypadków choroby wieńcowej oraz liczba zgonów z jej przyczyny spadła przede wszystkim w populacji mężczyzn, podczas gdy wśród kobiet takiego spadku nie odnotowano. Jednym z ważnych przyczyn tego zjawiska jest fakt rosnącego w populacji kobiet nałogu palenia papierosów. Kolejnym ważnym czynnikiem przyspieszającym rozwój choroby wieńcowej jest nadciśnienie tętnicze. Skuteczne leczenie nadciśnienia znacząco zmniejsza śmiertelność w chorobie wieńcowej. Ważnym czynnikiem ryzyka jest cukrzyca (przyspieszająca procesy miażdżycowe) oraz otyłość brzuszna. Do innych czynników ryzyka zalicza się płeć męską, podeszły wiek, siedzący tryb życia, menopauzę, podwyższone stężenie fibrynogemu, homocysteiny, kwasu moczowego we krwi.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz