Statystyka - strona 21

Rozkład średniej próby a rozkład parametru - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 357

W jakim przypadku rozkład średniej z próby jest identyczny z rozkładem parametru w populacji ? Uzasadnij odpowiedź opisowo i rachunkowo. Gdy na podstawie wiedzy o całej populacji będziemy orzekać o właściwościach hipotetycznej próby pobranej z tej populacji, na podstawie m = mg oraz = oceniamy m= o...

Tablice statystyczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

dystrybuanta ROZKŁADU NORMALNEGO, wersja standaryzowana u 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,0 0,5 0 0 0 0,5 0 4 0 0,5 0 8 0 0,5 1 2 0 0,5 1 6 0 0,5 1 9 9 0,5 2 3 9 0,5 2 79 0,5 3 1 9 0,5 3 5 9 0,1 ,5 3...

Wstęp - pojęcie statystyki

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Statystyka - dyscyplina naukowa Literatura zalecana: Wiesława Makać, Danuta Urbanek-Krzysztofiak „Statystyka opisowa” Statystyka jest nauką badającą prawidłowości w kształtowaniu się zjawisk masowych. Badanie struktury Badanie wspó...

Sposoby oceny symetrii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

Sposoby oceny symetrii (asymetrii rozkładów) Miary asymetrii charakteryzują rodzaj i stopień odstępstwa od symetrii rozkładu badanej cechy. Badanie asymetrii polega na odpowiedzi na pytanie czy przeważająca liczba jednostek tworzących badaną zbiorowość ma wartości cechy wyższe czy niższe od przecię...

Właściwości miar pozycyjnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1841

Właściwości miar pozycyjnych . Miary (średnie) pozycyjne - wartości cechy statystycznej, występujące u konkretnej jednostki statystycznej, jednostka ta wyróżnia się miej...

Współczynnik korelacji Pearsona

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1470

Współczynnik korelacji Pearsona -jakie założenia powinny być spełnione oraz jak się go wyznacza? Współczynnik korelacji liniowej Pearsona Założenia metody: 1) cechy maja być mierzalne na skali interwałowej lub stosunkowej ...

Współczynnik korelacji rangowej Spearmana

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

W jakich sytuacjach obliczamy współczynnik korelacji rangowej Spearmana?- sposób wyznaczania. Współczynnik korelacji rang Spearmana jest wykorzystywany do ...

Związki funkcjonalne i korelacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

1. Różnica pomiędzy związkiem funkcjonalnym a korelacyjnym. Metody oceny korelacji pomiędzy zmiennymi Związek korelacyjny- jest wyrazem zmian zachodzących jednocześnie w dwóch obserwowanych cechach (zmiennych) dotyczących tej samej jednostki. Obserwacje dokonywane są parami. Badanie związków korela...

Statystyka - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Wykład 1 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo. Zmienna losowa i jej rozkłady Statystyka • Zbiór metod służących pozyskiwaniu, prezentacji oraz analizie danych. • Podstawowe zadanie statystyki: analiza i interpretacja danych. statystyka opi...

Statystyka - wykład 1b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Dystrybuanta zmiennej losowej X jest to funkcja F(x) określona na zbiorze liczb rzeczywistych F(x) = P(X ≤ x), czyli jest to prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmie wartość nie większą od wartości x. Dla zmiennej losowej X skokowej, ...