Statystyka - strona 22

Analiza strktury cwiczenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

ANALIZA STRUKTURY 1 . W sklepie internetowym w ciągu 20 dni zanotowano informacje o liczbie składanych zamówień (x): 1, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 2. a) Utworzyć szereg rozdzielczy. b) Wyznaczyć i zinterpreto...

Statystyka- ćwiczenia 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Estymacja 1. Zmienna X ma rozkład N(m,σ). Poniżej przedstawiono kolejno: parametr rozkładu (Θ), proponowany estymator (T n ) oraz wartość średnią i wariancję tego estymatora: L.p Θ T n E(T n ) D 2 (T n ) 1. σ 2 2. σ 3. p p 4. m Medi...

Statystyka- ćwiczenia 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

STATYSTYKI Z PRÓBY 1. Zmienna losowa X ( miesięczne wydatki na artykuły mleczne w rodzinach 3-osobowych) ma rozkład normalny X: N( 60; 15) zł. a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że średnie miesięczne wydatki w losowo wybranej grupie 25 rodzin przekroczą 70 zł? b) Przy tych samych założeniach dotyczą...

Statystyka - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Wykład 2 Podstawy teorii estymacji np. Xn = częstość wyrzuconych orłów w n rzutach jedną monetą Zbieżność stochastyczna •Stała c jest granicą stochastyczną ciągu zmiennych losowych {Xn} . lim (| | ) n nP X c →     1 • W twierdzeniach tych rozpatruje się ciągi zmiennych losowych {Xn}, których...

Analiza struktury-zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Dr Maria Wieczorek Analiza struktury rozkladu jednowymiarowego - zadania 1.Rozkład wielkości kredytu odnawialnego (x - tys. zł) zaproponowanego przez bank 100 osobom kształtował się następująco: Wielkość kredytu Poniżej 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 30 Liczba osób 5 15 40 30 10 schara...

Analiza szeregów czasowych-zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Dr Maria Wieczorek Analiza szeregów czasowych - zadania 2 . W latach 2002 - 2005 skup (tys. t.) pewnego produktu rolnego był następujący: Lata 2002 2003 2004 2005 Półrocza I II I II I II I II Poziom skupu 2 48 6 44 10 ...

Analiza wariancji - zadania 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393

Dr Maria Wieczorek Analiza wariancji 1 . Czterdziestu dzieciom, których matki miały różny poziom wykształcenia (podstawowe, zawodowe, średnie i wyższe - po 10 dzieci w każdej grupie) zbadano

Statystyka- ćwiczenia, korelacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Dwuwymiarowa zmienna losowa. Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Test niezależności 1. Dany jest rozkład zmiennej losowej (XY) X \ Y 0 1 2 2 2/15 2/15 0 3 1/15 3/15 2/15 4 0 0 4/15 5 0 0 1/15 znaleźć rozkłady brzegowe ...

Statystyka- ćwiczenia, regresja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

2. Analiza spożycia artykułu A zależnie od dochodu w losowej próbie gospodarstw domowych dostarczyła następujących informacji: spożycie artykułu A na 1 osobę wynosi 2,5 kg, średni miesięczny dochód na jedną osobę wynosi 540 zł, wspó...

Statystyka- ćwiczenia, test

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

TEST ZGODNOŚCI 1. Na teście sprawdzającym zmysł orientacji przyszłych pilotów zmierzono czas 240 losowo wybranych kandydatów. Uzyskano: =22,27 sekundy oraz s=0,67 sekundy. Zweryfikować hipotezę, że rozkład czasu realizacji zadania testowego jest rozkładem normalnym (przyjąć α=0,05). Czas trwania t...