Statystyka - strona 20

Statystyka - pytanie 45

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

45. O czym informują krzywe regresji? Objaśnij kwestię na konkretnym pzykładzie. Znając np. równanie regresji wiążące wydajności w drugiej i pierwszej laktacji krów, możemy na podstawie zmierzonej wcześniejszej wydajności krowy przewidzieć, jaką ...

Statystyka - pytanie 48

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

48. W opisie rozkładu cechy oraz w opisie rozkładu zmiennej losowej występują analogiczne pojęcia. Jakie to pojęcia? Na czym polega ich podobieństwo? W opisie rozkładu cechy występują pojęcia: 1) cecha C 2) jej realizacje Ci 3) wartości xi (które przyjmuje cecha C) 4) liczność lub częstość wzgl...

Statystyka - pytanie 52

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

52. Odróżnij zmienną losową dyskretną oraz zmienną losową ciągłą. Podaj ich przykłady. Zmienną losową X w statystyce określamy jako zmienną, która w wyniku pewnego doświadczenia przyjmuje z pewnym prawdopodobieństwem wartość z określonego zbioru - każda funkcja o wartościach liczbowych ze zbioru

Statystyka - pytanie 53

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

53. Co to są tzw. rozkłady teoretyczne? Co w nich jest „teoretycznego”? Jeżeli rozpatrujemy cechę mierzalną pewnej zbiorowości statystycznej to możemy potraktować ją jak zmienną losową i wyznaczyć jej rozkład. Rozkład cechy w całej populacji statystycznej znamy tylko wtedy gdy przeprowadzamy

Statystyka - pytanie 54

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

54. Jakie znasz rozkłady naturalne zmiennej losowej? Co w nich „naturalnego”? Rozkład normalny jest najpopularniejszym rozkładem w przyrodzie. Jeśli jakaś wielkość jest sumą lub średnią bardzo wielu drobnych losowych czynników, to niezależnie od rozkładu każdego z tych czynników, jej rozkład będzie...

Statystyka - pytanie 57

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

57. Jakimi metodami można obliczyć prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów w n próbach? Podaj przykład sytuacji, w której zachodzi taka potrzeba. Prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów w n próbach można wyznaczyć za pomocą: a) Rozkład dwumianu Bernoulliego. Jeżeli prawdopodobieństwo sukcesu (np. t...

Statystyka - pytanie 59

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

59. Opisz tablice rozkładu Poissona. Po co z nich korzystać, skoro znamy jego „wzór” (funkcję rozkładu prawdopodobieństwa)? Tablice rozkładu Poissona zostały po to stworzone, aby krótko mówiąc uprościć życie.

Statystyka - pytanie 60

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

60. Dlaczego statystycy opracowali tablice rozkładu Poissona? Z konieczności? Dla wygody? Na wszelki wypadek? ROZKŁAD POISSONA- jest to rozkład dyskretny, który przedstawia liczbę wystąpień zjawiska w czasie t, w określonej liczbie prób, ...

Statystyka - pytanie 68

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

68. Opisz tablice rozkładu Poissona. Po co z nich korzystać, skoro znamy jego „wzór” (funkcję rozkładu prawdopodobieństwa)? Tablice rozkładu Poissona zostały po to stworzone, aby krótko mówiąc uprościć życie.

Statystyka - pytanie 69

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

69. Dlaczego statystycy opracowali tablice rozkładu Poissona? Z konieczności? Dla wygody? Na wszelki wypadek? ROZKŁAD POISSONA- jest to rozkład dyskretny, który przedstawia liczbę wystąpień zjawiska w czasie t, w określonej liczbie prób, ...