Matematyka - strona 48

Funkcje - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2002

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS GRANICE    Lekcja 7  Wzory na granice funkcji.      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  2 sin lim 1 x x x      Czy powyższa granica obliczona jest pr...

Granice z wzorem na liczbę - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1631

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS GRANICE    Lekcja 3  Granice z wzorem na liczbę e.      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Najbliższe przybliżenie liczby e równe jest…  a)  3,14   b) ...

Mnożenie - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1470

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS GRANICE    Lekcja 2  Mnożenie przez sprzężenie.      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Metoda mnożenia przez sprzężenie podobna jest do pewnej operacj...

Zadania z postaci trygonometrycznej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3654

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 3  Postać trygonometryczna liczby zespolonej.      ZADANIE DOMOWE              www.etrapez.pl    Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1  ...

Liczby zespolone -zadania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

LICZBY ZESPOLONE Zad. 1 Uprościć wyrażenie: Zad. 2 Wyznaczyć postać trygonometryczną liczby z, oraz obliczyć pierwiastki stopnia n: z = 7 + 7j  ,n=3 z = 1 – j   ,n=2                      ,n=3        ,n=4. Zad. 3 Obliczyć pierwiastki kwadratowe z liczby z z =-1 + 2j, z =3-4j, Zad.4 Wyznaczyć postać ...

Ciąg Poligonowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3122

Ciąg Poligonowy : Zadaniem poligonizacji technicznej jest wyznaczenie współrzędnych punktów rozmieszczonych w terenie w odległości 50-350m wzdłuż obranych ciągów stanowiących podsta...

Interpolacja warstwic-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Interpolacja warstwic - wyznaczanie punktów przecięcia się warstwic z kierunkami spadków terenu, określonymi odcinki łączące pomierzone w terenie punkty wysokościowe. PODAJ ZASADĘ POMIARU ODLEGŁOSĆI DALMIERZEM ELEKTROMAGNETYCZNYM. Pomiar odle...

Jednostki kąta-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Jednostkami kąta są: -stopień( ), grad i radian (miara łukowa) -Miara stopniowa .Stopień jest jedną trzystasześćdziesiątą częścią kąta pełnego .Jako podwielokrotne stopnia mogą być używane: - ...

Mapa zasadnicza-opracowanie - Podstawowa Mapa Kraju

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

Mapa zasadnicza - nazywana również Podstawową Mapą Kraju to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne wykonywane w danym kraju. Powinno obejmować swoim zasięgiem obszar całego państwa. Służy celom ewidencyjnym, gospodarczym, planisty...