Matematyka - strona 49

Metoda Biegunowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3255

Metoda Biegunowa - Kąty mierzymy teodolitem ,a długości promieni wychodzących można mierzyć bezpośrednio taśmą albo optycznie dalmierzem zwyczajnym lub precyzyjnym zależnie od wymaganej dokładności. W praktyce odległości są zazwyczaj mierzone optycznie dalmierzami różnych konstrukcji . 1.Na znanym...

Niwelacja geometryczna ze środka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1638

NIWELACJA GEOMETRYCZNA ZE ŚRODKA - ZASADA POMIARU. JAKIE BŁĘDY ELIMINUJĄ SIE DZIEKI ZASTOSOWANIU TEJ METODY? Polega na wyznaczeniu niwelatorem róznicy wysokosci między dwoma punktami przez celowa...

Niwelacja techniczna reperów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1260

Niwelacja techniczna reperów. Niwelacja reperów jest pomiarem wysokościowym, którego celem jest określenie wysokości bezwzględnej stabilizowanych lub markowych punktów osnowy wysko...

Sposób wyznaczenia kolimacji w teodolicie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2226

OPISZ W PUNKTACH SPOSÓB WYZNACZENIA KOLIMACJI W TEODOLICIE. Przy poziomej lunecie mierzymy kierunek w dwóch położeniach koła pionowego. Oznaczenia: Ot' , Ot'' - odczyty teoretyczne w położeniu I i II lunety, czyli przy KL lub KP O' , O'' - odczyty rzeczywiste obarczone wpływem kolimacji, przy KL...

Refrakcja pionowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610

Refrakcja pionowa powoduje że na skutek różnej gęstości warstw powietrza promienie świetlne tworzące obraz w lunecie załamują się przy przejściu z jednej warstwy do drugiej. Ponieważ gę...

Układy równań - zadania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

UKŁADY RÓWNAŃ Zad.1 Rozwiązać układ równań (A: a=2, b=1; B:a=1, b=2) (A; a=1, b=5; B: a=2, b=1) Zad. 2 Obliczyć odległość prostych danych równaniami:   Zad.  3 Napisać równanie płaszczyzny  przechodzącej  przez  punkty A(1,0,1),  B(2,1,4) i  równoległej  do  wektora [a,b,0]. ( A. a=2, b=1; B. a=1, ...

Wzory - matematyka kolokwium I

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Wzory – matematyka kolokwium I Macierze •  Dopełnienie algebraiczne :      ik k i ik M A + − = ) 1 (  dla  + = − = = + 11 1 1 11 ) 1 ( , 1 M A a ik •  Wyznacznikiem  m. kwadratowej A=[aik]n*n stopnia n ≥  2 nazywamy liczbę:   ... ... ... ... ... ... ... ... 12 12 11 11 4 2 2 1 2 1 1 1 12 11 = + = =...

Funkcje cyklometryczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Zadania z matematyki Funkcje cyklometryczne 1. Obliczyć wartość wyrażenia 1.1. sin(arc cos 1 ), 5 1.2. cos(arc tg 2), 1.3. 2 tg(arc sin 5 ), 5 1.4. ctg(arc cos 6 ), 1.5. 1 2 1.6. cos 3 arc sin 1.7. tg 5 arc tg 2. √ arc cos 3 2 ( ( √ √ + arc tg(− 3) − 3 arc sin 22 , √ ...

Granice ciągów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

Zadania z matematyki Granice ciągów 1. Korzystając z definicji granicy ciągu wykazać, że: 1.1 n+2 1 = , n→∞ 2n − 1 2 1.2 1.3 (*) n = 0, 2n 1.4 lim lim n→∞ 2n2 + 3n + 1 = 2, n→∞ n2 + n + 1 lim lim (−1)n ̸= 0. n→∞ 2. Zn...

Pochodnefunkcji jednej zmiennej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Pochodne funkcji jednej zmiennej 1. Obliczyć pochodną funkcji f zadanej wzorem. √ 5 1.1. f (x) = 1.3. f (x) = 1.5. √ √ 3 f (x) = (2 x4 − 3 x)3 , √ 3 x, 1.2. x7 , 1.4. 1.6. f (x) = 1 , x6 √ 4 f (x) = 2 4 x − 5 , x √ √ √ 5 4 3 x17 − 2 x3 + 2 √ f (x) = , 6 x5 1....