Informatyka - strona 7

Kurs programowania w C cz. 43

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

INSTRUKCJE WARUNKOWE 57 } return 0; } A czasami może być celowym zabiegiem (tzw. “fall-through”) — wówczas warto zaznaczyć to w komentarzu. Oto przykład: #include  int main () { int a = 4; switch ((a%3)) { case 0: printf ("Liczba %d dzieli się...

Kurs programowania w C cz.44

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

58 ROZDZIAŁ 9. INSTRUKCJE STERUJĄCE Pętle Instrukcja while Często zdarza się, że nasz program musi wielokrotnie powtarzać ten sam ciąg in- strukcji. Aby nie przepisywać wiele razy tego samego kodu można skorzystać z tzw. pętli . Pętla wykonuje się dotąd, dopóki prawdziwy jest warunek. while (warune...

Kurs programowania w C cz. 46

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

60 ROZDZIAŁ 9. INSTRUKCJE STERUJĄCE #include  int main() { int i; for(i=1; i=1; i--){ printf("%d", i); } return 0; } Po analizie powyższego kodu, początkujący programista może stwierdzić, że pę- tla wypisze 123454321. Stanie się natomiast...

Kurs programowania w C cz. 47

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

PĘTLE 61 Instrukcja do..while Pętle while i for mają jeden zasadniczy mankament — może się zdarzyć, że nie wykonają się ani raz. Aby mieć pewność, że nasza pętla będzie miała co najmniej jeden przebieg musimy zastosować pętlę do while. Wygląda ona następująco: do { /* instrukcje do wykonania w pętl...

Kurs programowania w C cz. 48

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

62 ROZDZIAŁ 9. INSTRUKCJE STERUJĄCE Break i pętle nieskończone W przypadku pętli for nie trzeba podawać warunku. W takim przypadku kom- pilator przyjmie, że warunek jest stale spełniony. Oznacza to, że poniższe pętle są równoważne: for (;;) { /* ... */ } for (;1;) { /* ... */ } for (a;a;a) { /* ......

Kurs programowania w C cz. 49

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

INSTRUKCJA GOTO 63 Dla wartości i większej od 40 nie będzie wyświetlany komunikat “Koniec”. Pętla wykona pełne 100 przejść. Oto praktyczny przykład użycia tej instrukcji: #include  int main() { int i; for (i = 1 ; i  (…) … INSTRUKCJA GOTO 63 Dla wartości i większej od 40 nie będzie wyświetlany ko...

Kurs programowania w C cz. 50

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

64 ROZDZIAŁ 9. INSTRUKCJE STERUJĄCE Natychmiastowe kończenie programu — funkcja exit Program może zostać w każdej chwili zakończony — do tego właśnie celu służy funkcja  exit . Używamy jej następująco: exit (kod_wyjścia); Liczba całkowita...

Kurs programowania w C cz. 51

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Rozdział 10 Podstawowe procedury wejścia i wyjścia Wejście/wyjście Komputer byłby całkowicie bezużyteczny, gdyby użytkownik nie mógł się z nim porozumieć (tj. wprowadzić danych lub otrzymać wyników pracy programu). Programy komputerowe służą w największym uproszczeniu do obróbki danych — więc muszą...

Kurs programowania w C cz. 52

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

66 ROZDZIAŁ 10. PODSTAWOWE PROCEDURY WEJŚCIA I WYJŚCIA Funkcje wyjścia Funkcja printf W  przykładzie “Hello World!”  użyliśmy już jednej z dostępnych funkcji wyjścia, a mianowicie funkcji prin...

Kurs programowania w C cz. 53

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

FUNKCJA PUTS 67 (bez przejścia do nowej linii). Na liście argumentów możemy mieszać ze sobą zmienne różnych typów, liczby, napisy itp. w dowolnej liczbie. Funkcja printf przyjmie ich tyle, ile tylko napiszemy. Należy uważać, by nie pomylić się w fo...