Informatyka - strona 8

Kurs programowania w C cz.54

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

68 ROZDZIAŁ 10. PODSTAWOWE PROCEDURY WEJŚCIA I WYJŚCIA W swoim działaniu funkcja ta jest w zasadzie identyczna do wywołania: printf(%s\n, argument); jednak prawdopodobnie będzie działać szybciej. Jedynym jej mankamen- tem może być fakt, że zawsze n...

Kurs programowania w C cz. 55

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

FUNKCJE WEJŚCIA 69 Funkcje wejścia Funkcja scanf() Teraz pomyślmy o sytuacji odwrotnej. Tym razem to użytkownik musi powiedzieć coś programowi. W poniższym przykładzie program podaje kwadrat liczby, podanej przez użytkownika: #include  int main () { int liczba = 0;

Kurs programowania w C cz. 56

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

70 ROZDZIAŁ 10. PODSTAWOWE PROCEDURY WEJŚCIA I WYJŚCIA rozumiesz — pojęcia takie jak tablica czy ciąg znaków staną się dla Ciebie jasne w miarę czytania kolejnych rozdziałów. W linijce 2 wywołujemy funkcję scanf(), która odczytuje tekst ze standardowego wejścia. Nie zna ona jednak rozmiaru tablicy ...

Kurs programowania w C cz. 57

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

FUNKCJE WEJŚCIA 71 musi ignorować błędne dane (tzn. pomijać ciągi znaków, które nie są liczbami) i kończyć działanie tylko w momencie, gdy nastąpi błąd odczytu lub koniec pli ku3. #include  int main(void) { int result, n; do { result = scanf("%d", &n); if (result==1) {

Kurs programowania w C cz. 58

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

72 ROZDZIAŁ 10. PODSTAWOWE PROCEDURY WEJŚCIA I WYJŚCIA czyta tekst aż do napotkania znaku przejścia do nowej linii, który także zapisuje w wynikowej tablicy (funkcja gets() tego nie robi). Jeżeli brakuje miejsca w tablicy to funkcja przerywa czytanie, w ten sposób, aby sprawdzić czy została wczytan...

Kurs programowania w C cz. 59

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

FUNKCJE WEJŚCIA 73 jednak wartość logiczną 1 toteż zwykła pętla while (getchar()) nie da oczekiwanego rezultatu): #include  int main(void) { int c; while ((c = getchar())!=EOF) { if (c==’ ’) { c = ’_’; } putchar(c); } return 0; } Ten pros...

Kurs programowania w C cz. 60

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Rozdział 11 Funkcje W matematyce pod pojęciem funkcji rozumiemy twór, który pobiera pewną licz- bę argumentów i zwraca wynik. Jeśli dla przykładu weźmiemy funkcję sin(x) to x będzie zmienną rzeczywistą, która określa kąt, a w rezultacie otrzymamy inną liczbę rzeczywistą — sinus tego kąta. W C  funk...

Kurs programowania w C cz. 61

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

76 ROZDZIAŁ 11. FUNKCJE Tworzenie funkcji Dobrze jest uczyć się na przykładach. Rozważmy następujący kod: int iloczyn (int x, int y) { int iloczyn_xy; iloczyn_xy = x*y; return iloczyn_xy; } int iloczyn (int x, int y) to nagłówek funkcji, który opisuje, jakie argumenty przyjmuje funkcja i jaką warto...

Kurs programowania w C cz. 62

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

WYWOŁYWANIE 77 void (z ang. pusty, próżny) jest słowem kluczowym mającym kilka znaczeń, w tym przypadku oznacza “brak wartości”. Generalnie, w terminologii C pojęcie “procedura” nie jest używane, mówi się raczej “funkcja zwracająca void”. J...

Kurs programowania w C cz. 63

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

78 ROZDZIAŁ 11. FUNKCJE Jeśli chcemy, aby przypisać zmiennej wartość, którą zwraca funkcja, należy napisać tak: zmienna = funkcja (argument1, argument2, argumentn); Programiści mający doświadczenia np. z językiem Pascal mogą popełniać błąd pol...