Kurs programowania w C cz. 60

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs programowania w C cz. 60 - strona 1

Fragment notatki:

Rozdział 11 Funkcje W matematyce pod pojęciem funkcji rozumiemy twór, który pobiera pewną licz- bę argumentów i zwraca wynik. Jeśli dla przykładu weźmiemy funkcję sin(x) to x będzie zmienną rzeczywistą, która określa kąt, a w rezultacie otrzymamy inną liczbę rzeczywistą — sinus tego kąta. W C  funkcja  (czasami nazywana  podprogramem , rzadziej  procedurą ) to wydzielo- na część programu, która przetwarza argumenty i ewentualnie zwraca wartość, która następnie może być wykorzystana jako argument w innych działaniach lub funkcjach. Funkcja może posiadać własne zmienne lokalne. W odróżnieniu od funkcji matema- tycznych, funkcje w C mogą zwracać dla tych samych argumentów różne wartości. Po lekturze poprzednich części podręcznika zapewne mógłbyś podać kilka przykła- dów funkcji, z których korzystałeś. Były to np. • funkcja  printf(),  drukująca tekst na ekranie, czy • funkcja main(), czyli główna funkcja programu. Główną motywacją tworzenia funkcji jest unikanie powtarzania kilka razy tego samego kodu. W poniższym fragmencie: for(i=1; i  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz