Ekonometria - strona 11

Model ekonometryczny z wieloma objaśnieniami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi.Intepretacja. Oszacowano liniowy model opisujący kształtowanie się indeksu giełdowego GPW w Warszawie - MID- WIG. Dane do budowy modelu zaczerpnięto z notowań na sesjach giełdowych ...

Przykładowe zadanie- etapy odwracania macierzy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Przykładowe  zadanie:                       Mając dane dotyczące wielkości kosztów całkowitych (wyrażonych w tys. zł) i wielkości produkcji (wyrażonej w setkach sztuk) pewnego przedsiębiorstwa     produkcyjnego dla kolejnych sześciu lat należy oszacować i zinterpretować parametry strukturalne lin...

Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi objaśniającymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1232

Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi objaśniającymi.Estymacja i intepretacja. Postać ogólna modelu ekonometrycznego: y  =  β 0 +  β 1 x 1 +  β 2 x 2 +  ε Postać empiryczna modelu ekonometrycznego (po oszacowaniu parametrów): ˆ y  = ˆ β 0 + ˆ β 1 x 1 + ˆ β 2 x 2 gdzie: y  - 

Zadanie zestaw 0 ekonometria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Ekonometria zestaw  0  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie Domowe 1. Rozwiązać równanie: 1. 2 1 4 3 x 0 − 2 x 1 1 + 2 x  1 +  x  1 +  x 1 0 2 +  x 1 = 0 2.    1 2 3 3 1  − 1 0 2 1     ·  X  · 2 1 − 1 3 =    2 2...

Zestaw 1 ekonometria zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Ekonometria zestaw  1  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 1. Wprowadzenie do estymacji punktowej i KMRL 1. Wymień i omów założenia i tezę twierdzenia Gaussa - Markowa. Wyjaśnij dlaczego jest ono ważne. 2. Udowod...

Zestaw 2 ekonometria zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Ekonometria zestaw  2  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 4. W pewnym przedsiębiorstwie postanowiono zbadać zależność pomiędzy indywidualną wydaj- nością pracy pracowników ( Yt  w szt. na miesiąc) a ich stażem pracy ( Xt 1 w miesiącach) oraz faktem posiadania gospodarstwa r...

Ekonometria - laboratoria 2 rozkład normalny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Wyznaczanie prawdopodobieństw W oknie „Cumulative Distribution” możemy odczytać następujące prawdopodobieństwa dla konkretnej wartości zmiennej o rozkładzie normalnym: − prawdopodobieństwo, że zmienna X (Z) przyjmie wartość mniejszą od zadanej xi (zi) – jest to wartość funkcji

Ekonometria - laboratoria 3 Statgraphics

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1778

Temat: Zapoznanie się z programem Statgraphics, metoda analizy wariancji Cele: −Poznanie możliwości zastosowania metody analizy wariancji w odniesieniu do badania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych. −Zapoznanie się z podstawami ...

Ekonometria - laboratoria 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Temat: modele regresji liniowej dwóch zmiennych Cele: − Poznanie możliwości zastosowania metody analizy regresji w odniesieniu do badania zjawisk ekonomicznych, gospodarczych i demograficznych. − Zapoznanie się z zasadami doboru danych do modelu regresji oraz podstawowymi źródłami ich pozyski...

Ekonometria - laboratoria 5 regresja liniowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1883

Temat: regresja liniowa wielu zmiennych Cele: − Poznanie możliwości zastosowania metody analizy regresji wielorakiej w odniesieniu do badania zjawisk ekonomicznych, gospodarczych i demograficznych. − Zapoznanie się z zasadami doboru danych do modelu regresji oraz podstawowymi źródłami ich p...