Ekonometria - strona 12

Ekonometria - laboratoria 6

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Temat: regresja liniowa wielu zmiennych cz. 2 – pełna weryfikacja modelu ostatecznego Cele: − Poznanie możliwości zastosowania metody analizy regresji w odniesieniu do badania zjawisk ekonomicznych, gospodarczych i demograficznych. − Zapoznanie się z zasadami doboru danych do modelu regresj...

Podsumowanie z ekonometrii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1260

Linia regresji – graficzny obraz funkcji regresji Współczynnik korelacji – liczba określająca siłę i kierunek związku powiązania \ R – korelacja liniowa wielu zmiennych, r – korelacja liniowa 2 zmiennych, 0, a po Mają one na celu sprawdzenie, w jakim stopniu oszacowany model wyjaśnia kszta...

Zbiór pytań na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1435

Ekonometria. Zajęcia odbywają się na Akademii Górniczo - Hutniczej. Notatka składa się z 1 strony. 1.Na podstwaie wydruku ze statgrapha: a) zinterpretowac wspl determinacji, b) obliczyc ...

Programowanie liniowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

PROGRAMOWANIE LINIOWE Teoretyczne podstawy programowania liniowego Znaleść maksimum (minimum) funkcji: przy założeniu że zmienne x1 ,x2,, xn czynią zadość następującym warunkom: oraz nazywamy modelem programowania liniowego, w sk...

Dwie zmienne szac par- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Zadanie Przyjęto, e wielkość pogłowia trzody chlewnej (10 tys. sztuk) w roku t zale y liniowo od wielkości zbiorów pszen yta w roku poprzednim (10 tys. ton) oraz od wielkości zbioru ziemniaków w roku poprzednim (10 tys. ton). W pewnym województwie wartości tych zmiennych w latach 1999 – 2007 by...

Macierze- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

MACIERZE, WYZNACZNIKI Macierze - działania Transpozycja - przestawienie wierszy i kolumn bez zmiany ich kolejności AT=A’= [aji]nxm A= [aij]mxn Dodawanie dotyczy tylko macierzy tego samego wymiaru [aij]+[bij]=[aij+bij] Mno enie a) przez liczbę α[aij]=[αaij] b) przez macierz - wtedy i tylko w...

Przykladowe zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Zadanie 1. a) Wyznacz macierz Leontiewa trójgałęziowego układu gospodarczego wiedząc, że macierz struktury kosztów tego układu ma postać oraz że współczynnik materiałochłonności gałęzi II wynosi 0,7. b) Oblicz rentowność gałęzi III, wiedząc, że produkcja globalna tej gałęzi wynosi 300 jp., a fundusz...

Ekonometria- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Regresja liniowa Model ekonometryczny. Etapy budowy modelu. Hipoteza modelowa. Liniowy model ekonometryczny. Uzasadnienie wprowadzenia błędu losowego. Materiał statystyczny. Klasy modeli ekonometrycznych. Klasyczna metoda n...

Ekonometria- wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Weryfikacja modelu liniowego Dopasowanie do wyników obserwacji. Dekompozycja całkowitej sumy kwadratów. Weryfikacja modelu liniowego przy zało eniach stochastycznych (ocena wpływu czynników losowych, istotność zmiennych). Wydruk analizy regresji z Excela. 2 Weryfikacja modelu Weryfikacja m...

Ekonometria- wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

Dobór zmiennych Analiza macierzy współczynników korelacji, metoda Hellwiga 2 Macierz korelacji Analiza korelacji zmiennej objaśnianej Y z 4 zmiennymi objaśniającymi X1, X2, X3, X4. Zakładamy, aby do modelu weszły zmienne silnie sk...