Ekonometria - strona 10

Zadania prawda-fałsz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2023

Analiza jakości modelu związana jest z analizą jego dopasowania do danych empirycznych. P Analiza struktury stochastycznej oznacza analizę wyłącznie reszt modelu. P Błąd prognozy ex post ME (błąd średni) obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero. F Błąd prognozy e...

Cel ekonometrii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

CEL EKONOMETRII Christ jako cel ekonometrii podaje „formułowanie ilościowych stwierdzeń ekonomicznych, które albo wyjaśniają już zaobserwowane zachowanie zmiennych, albo przewidują (czyli prognozują) zachowanie, którego jeszcze nie zaobserwowa...

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele symptomatyczne

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

KLASYFIKACJA MODELI EKONOMETRYCZNYCH Klasyfikacja ze względu na walory poznawcze: • modele przyczynowo-skutkowe • modele symptomatyczne • modele autoregresyjne • modele tendencji rozwojowej Klasyfikacja ze względu na postać analityczną modelu: • modele liniowe • modele nieliniowe • modele nielini...

Zadanie optymalizacji

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

ZADANIE OPTYMALIZACJI Optymalizacja jest to postępowanie, polegające na wyborze elementu z danego zbioru w oparciu o relacje, ustalające pewien porządek w tym zbiorze • Zbiór rozwiązań dopuszczalnych • Zmienne decyzyjne • Wskaźnik jakości lub funkcją celu - dla rozwiązania przyjmuje wartość maksym...

Zadania z kolokwium zaliczeniowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1260

Dane są wektory współczynników korelacji między zmienną endogeniczną Yt, a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi X1t, X2t, X3t oraz macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi X1t, X2t, X3t.Oszacowano model ekonometryczny i uzyskano następujące wyniki Yt=-1,5X1t-2X2t+3+ut ...

"Podstawy ekonometrii krok po kroku" - projekt

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Marcin Błażejowski
 • Ekonometria
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 19306

W projekcie krok po kroku wyjaśnione jest postępowanie w programie gretl. Podstawy ekonometrii. Projekt dla Polski Wybór danych Pojawi się nowe okno Z tego okna wybieramy pwtna_63_pl.bin Pojawi się kolejne nowe okno Szukamy w nim kraju, który nas interesuje i danych, z których będziemy korzystać D...

Ekonometria - wykłady, dr Jaworski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Jaworski
 • Ekonometria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3647

W skład notatki z ekonometrii wchodzą wzory, wykresy, przykłady, tabele, które pomogą zrozumieć omawiane zagadnienia. Przykładowe tematy omówione na wykładach to: ogólna charakterystyka ekonometrii, prognozowanie, symulacje, prognoza przedziałowa, funkcja zysku producenta, prawo malejącego przychod...

Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami aparatów fotograficzn...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Artur Maciąg
 • Ekonometria
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2835

W pierwszym znajduje się tabelka z porównaniem parametrów wybranych aparatów fotograficznych. Drugi plik to obliczenia sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym. Właściwe sprawozdanie ma 9 stron i składa się z części takich jak: opis badanego problemu, przebieg badania czyli obliczenie parametrów takich ...

Ekonometria - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Agata Falęcka
 • Ekonometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 6188

notatki z ekonometrii - ćwiczenia Uczelnia: WSB we Wrocławiu prowadzący: Agata Falęcka zawierają: - zadania z listy 1 (powtórkowej) - temat: szacowanie i interpretacja parametrów liniowych, szacowanie modeli liniowych, szacowanie równania linii regresji, zależność jednej zmiennej do drugiej, obl...

Badania Operacyjne - Model decyzyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1610

Wykład 5, 02.12.2008 BADANIA OPERACYJNE -dział zajmujący się modelami decyzyjnymi, w których nie występuje ξ Model decyzyjny matematyczny opis można przedstawić następująco: jest uporządkowanym zbiorem zmiennych decyzyjnych q 1 (X) - je...