Wstęp do religioznawstwa - strona 2

note /search

Wykład - Marksizm w religioznawstwie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Marksizm w religioznawstwie Ten temat wyróżnia tylko Hoffmann, bo jak uważa był to ważny nurt, który wpływał na wszystkie dziedziny religioznawstwa, więc można by to omawiać przy okazji mówienia o konkretnej dziedzinie, ale łatwiej powiedzieć całościowo. Marksiści w swoim podejściu do religii byli...

Wykład - Ogólna teoria religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Ogólna teoria religii Przedmiotem zainteresowania tejże jest badanie ogólnych prawidłowości kształtowania się wierzeń religijnych oraz kwestie „istoty” religii - czyli jej genezy, źródeł, struktury, pełnionych przez nią funkcji, a także kwestia obumierania religii (tanatologii - remember;) ). Wnios...

Wykład - poglądy Fromma na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

POGLĄDY FROMMA NA RELIGIĘ ERICH FROMM (1900-1981) Humanistyczno-socjalistyczny światopogląd Fromma został ukształtowany wtórnie przez pisma Karola Marksa i Zygmunta Freuda. Humanistyczny i rewolucyjny duch Marksa zdawał się Frommowi wspołczesn...

Wykład - Ppglądy Junga na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

POGLĄDY JUNGA NA RELIGIĘ CARL GUSTAV JUNG (1875- 1961) Ojciec Carla był pastorem Szwajcarskiego Kościoła Reformowanego, Carl mając 14 lat z niecierpliwością oczekiwał na spotkanie z tajemnicą, której był pewien w sakramencie komunii świętej; nauczanie ojca w trakcie konfirmacji okazało się śmiertel...

Wykład - Poglądy N. Söderbloma na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Poglądy N. Söderbloma na religię. Nathan Söderblom (1866 - 1931), szwedzki teolog i religioznawca, luterański arcybiskup Uppsali oraz znany działacz ekumeniczny, za tę działalność nagrodzony w 1930 r. pokojową Nagrodą Nobla. Akceptu...

Wykład - Poglądy na religię H. Glasenappa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Poglądy na religię H. von Glasenappa na podstawie Margula Helmuth von Glassenapp (1891- 1963) to niemiecki religioznawca, indolog; od 1924 prof. uniwersytecie w Berlinie, 1928-45 - uniwersytet w Królewcu (katedra indologii), 1946-61 - uniwersytet w Tybindze (katedra indologii i historii porównawcz...

Wykład - Poglądy P. Ricoeura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Poglądy P. Ricoeura na religię. Paul Riceur (ur. 1923) jest filozofem którego poglądy mieszczą się na styku fenomenologii z hermeneutyką. Do tematyki religijnej odwołuje się głównie w d...

Wykład - Poglądy Rudolfa Otto na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 588

Poglądy Rudolfa Otto na religię. Rudolf Otto (1869 - 1937) w głośnej pracy „Das Heilige...” (tłum. polskie „Świętość”) nawiązując do poglądów F. Schleiermachera, dokonał szczegółowej analizy ...

Wykład - Poglądy Zygmunta Freuda na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Poglądy Zygmunta Freuda na religię. Zygmunt Freud (1856 - 1939) był inicjatorem nurtu psychoanalitycznego w psychologii religii. Głównym przedmiotem jego zainteresowań religioznawczych były problemy genezy wczesnych form religii (zwłas...

Wykład - problematyka nazewnictwa nauki o religiach

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Przedstaw problematykę nazewnictwa nauki o religiach Gdy rodziło się religioznawstwo przyjęło się nazywać je historią porównawczą religii, lub po prostu historią religii W Niemczech pierwotnie występowało RELIGIONSGESCHICHTE, a potem RELI...