Wstęp do religioznawstwa - strona 3

Wykład - Psychologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Psychologia religii - przedmiot badań: związki religii z życiem psychicznym jednostki i grup ludzkich (początkowo przeważały badania religijności w aspekcie indywidualnym ale dziś jest psychologia tłumu itp...) - badanie wpływu religii na psychikę i psychiki na wyobrażenia i zachowania religijne ...

Wykład - Socjologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

Socjologia religii -przedmiot badań: najogólniej: wzajemne stosunki między religią a społeczeństwem -kolektywny aspekt religii i religijności - bada stronę organizacyjną religii, kościoły, sekty i inne zjawiska tego typu, przemiany w nich, wpływ na nie takich zjawisk jak np. urbanizacja, techniza...

Wykład - Strukturalizm w religioznawstwie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Strukturalizm w religioznawstwie. Czołowym przedstawicielem strukturalizmu był Claude Lévi-Staruss. Kładł on główny nacisk na badanie - właściwej określonemu systemu wierzeniowemu - wewnętrznej struktury religii. Metoda ta stosowana do bada...

Wykład - szkoła kulturowohistoryczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

SZKOŁA KULTUROWOHISTORYCZNA - DYFUZJONIZM Dyfuzjinizm:* skrajny (angielski) - teoria heliolityczna = całość kultury ludzkiej wywodzi się ze starożytnego Egiptu klasyczny (niemiecko - austriacki), szk.. kulturowohist. umiarkowany - amerykański Reakcją przeciw uproszczonym i faktograficznie słabo ...

Wykład - Szkoła astralistyczno-panbabilońska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Szkoła astralistyczno-panbabilońska Astralistyka zajmuje się interpretacją zjawisk religijnych, podkreślając dominującą rolę ciał niebieskich w powstawaniu mitologii ludów pierwotnych i starożytnych, uznając przy tym, że religia tych ludó...

Wykład - szkoła ewolucyjno-antropologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

SZKOŁA EWOLUCYJNO-ANTROPOLOGICZNA Zagadnienie genezy religii i monoteizmu ludów pierwotnych były w drugiej połowie XIX -tego i w pierwszej połowie XX - tego wieku przedmiotem badań i żywych zainteresowań, a nawet namiętnych dyskusji etnologów i religioznawców. W etnologii i religioznawstwie dominow...

Wykład - Szkoła mitu i rytuału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Szkoła mitu i rytuału. Szkoła mitu i rytuału wyłoniła się w Anglii na łonie anglikanizmu. Jej początki związane są z wydaniem w 1933 roku przez ośmiu badaczy starotestamentowych zbioru „Szkice o micie i rytuale u Hebrajczyków w powiązaniu z wzo...

Wykład - Szkoła ogólnohistoryczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Szkoła ogólno-historyczna R. Pettazzoniego Rafaelle Pettazzoni jest głównym krytykiem klasycznej fenomenologii religii G. van der Leeuwa, jako zwolennik radykalnego historycyzmu nie zgadzał się z jego poglądami odrzucenia w fenomenologii wszelkiej

Wykład - Szkoła pragmatyczno-przeżyciowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Szkoła pragmatyczno - przeżyciowa (W. James) A. Nazwa nawiązuje do amerykańskiej filozofii pragmatycznej, stawiającej na piedestale filozofii działanie i podporządkowującej jego skuteczności cały system. Łatwo się domyślić, że w tych warunkach i ...

Wykład - szkoła

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

SZKOŁA „MORFOLOGII ŚWIĘTOŚCI” (ELIADE) M. Eliade (1906-1986)- twórca orientacji metodologicznej zwanej „morfologią świętości” Jeden z czołowych religioznawców XX wieku, inicjator nurtu zajmującego się badaniem porównawczym fundamentalnych struktur i archetypów religijnych, manifestujących się w dzi...