Historia Grecji

note /search

Aleksander Wielki i narodziny świata hellenistycznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1575

Aleksander Wielki i narodziny świata hellenistycznego. Po śmierci Filipa przybyła do Ajgaj macedońska arystokracja obwołała królem Aleksandra, który cieszył się poparciem Antypatra - bliskiego współpracownika jego ojca oraz zyskał akceptację zgromadzenia Macedończyków zwołanego z tej okazji. Wrogo...

Ateny przed wojnami perskimi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

Ateny przed wojnami perskimi. O dziejach Aten mamy znacznie więcej informacji niż o dziejach Sparty. Autorzy większości dzieł historycznych albo sami byli Ateńczykami jak Tukidydes czy Ksenofont albo jak Herodot byli z tym miastem związani. Zachowała się też niewielka rozprawa „ Ustrój polityczny ...

Miasta greckie w epoce wczesnego cesarstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

Miasta greckie w epoce wczesnego cesarstwa Miasta greckie weszły w II wieku ne w okres rozkwitu. Otrzymały nowe świątynie, teatry gimnazja. Niemal wszędzie powstawały akwedukty dostarczające świeżą wodę do codziennego użytku. Powstawały drogi i m...

Między Spartą a Atenami

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1890

Między Spartą a Atenami, państwo i obyczaje spartańskie. Państwo spartańskie przez całą starożytność budziło podziw i zainteresowanie stąd zachowało się dużo informacji na jego temat. Mimo obfitości źródeł opisanie dziejów Sparty i jej instytucji ustrojowych przysparza wiele problemów. Spartanie b...

Historia Grecji - pierwsi Grecy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

Pierwsi Grecy Wiedza Greków o ich odległej przeszłości była bardzo niewielka. Według najstarszych zachowanych dzieł historiograficznych pochodzących z połowy V wieku pne pamięć Greków sięgała dalej niż do połowy VII wieku pne 776 r pne według tradycji pierwsze igrzyska olimpijskie. W czasach kla...

Historia Grecji - pierwsze hegemonie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Pierwsze hegemonie. Po opanowaniu Mesenii w końcu VIII wieku pne Spartanie próbowali rozciągnąć swoją władzę na sąsiednią Arkadię. Toczący się konflikt przyniósł Spartanom porażkę. Mimo tego Spartanie nie zrezygnowali z prób opanowania wschodnich...

Świat mykeńskich pałaców

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Świat mykeńskich pałaców Pismo linearne B to pismo sylabiczne uzupełnione o znaki specjalne dla liczb, jednostek wagi, objętości oraz pojedyncze znaki przedstawiające konkretne ...

Ateny i kultura klasyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

Ateny i kultura klasyczna Potężne i bogate Ateny przyciągały wielkich artystów, którzy znajdowali tu zajęcie. Ateńczycy byli otwarci na świat i chcieli aby ich miasto odgrywało przodującą rolę w Grecji. Bez wątpienia ten zamiar osiągnęli. To właśnie związani z tym miastem artyści stworzyli w sztuc...

Czas Tyranów i prawodawców

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Czas Tyranów i prawodawców Zdominowana przez arystokrację polis ulegała powolnym przekształceniom, które prowadziły do zwiększenia roli pozostałych warstw obywateli i ich udziału w decydowaniu o losie państwa. Według greckiej tradycji w VIII wieku pne pojawiły się pierwsze próby spisania praw najc...

Historia Grecji - Demokracja ateńska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1316

Demokracja ateńska. Kompromitacja Kimona i jego wygnanie umożliwiły przejęcie przywództwa w Atenach przez grupę polityków zdecydowanych na przeprowadzenie reform. Ustrojowych, które ostateczni uczyniły Ateny państwem demokratycznym. Zwi...