Ateny przed wojnami perskimi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ateny przed wojnami perskimi - strona 1 Ateny przed wojnami perskimi - strona 2 Ateny przed wojnami perskimi - strona 3

Fragment notatki:

Ateny przed wojnami perskimi.
O dziejach Aten mamy znacznie więcej informacji niż o dziejach Sparty. Autorzy większości dzieł historycznych albo sami byli Ateńczykami jak Tukidydes czy Ksenofont albo jak Herodot byli z tym miastem związani. Zachowała się też niewielka rozprawa „ Ustrój polityczny Aten” Arystotelesa. Wszystko to powoduje, że na starożytną Grecję patrzymy głównie z ateńskiego punktu widzenia. Państwo ateńskie powstało na drodze jednoczenia się w polis mieszkańców całej Attyki. Był to proces dość wyjątkowy zważywszy na jej rozległość i wysokie góry. Ateńczycy przypisywali później dokonanie zjednoczenia czyli synojkizmu swemu herosowi - Tezeuszowi. W utworzonej polis Ateny były miastem czyli główną osadą, ale znacząca część obywateli mieszkała we wsiach i osiedlach rozrzuconych po całym półwyspie a posiadanie praw politycznych nie było uzależnione od miejsca zamieszkania. We wczesnej polis Ateńczyków największą rolę odgrywała Rada Areopagu, w której skład wchodzili przedstawiciele najbogatszych rodzin nazywanych eupatrydami. Radą i bieżącą polityką państwa kierował najważniejszy spośród urzędników- archont. Obok niego wybierano również basileusa, który sprawował nadzór nad kultem oraz polemarchę dowodzącego armią. Kolejnych sześciu urzędników - tesmoteci- sprawowało sądy. Wszyscy ci urzędnicy - archonci- pełnili swój urząd przez rok a potem wchodzili w skład Rady Areopagu. Sprawowała ona nadzór nad urzędnikami, rozpatrywała skargi na nich.
W końcu VII wieku pne w Atenach miało dojść do rozwoju wielkich majątków ziemskich i zmonopolizowania władzy przez bardzo nieliczną grupę najbogatszych obywateli. Jednym ze źródeł ich zamożności było czerpanie dochodów z pracy hektemoroi- zależnych chłopów, którzy byli zmuszeni do oddawania im szóstej części swoich plonów. Pierwsze znane wydarzenie z dziejów Aten to próba ustanowienia tyranii przez Kylona. Wraz z poplecznikami starał się opanować Ateny ale zamach się nie udał. W 621/20 roku pne doszło do spisania praw przez Drakona.
W początku VI wieku pne konflikt społeczny w Atenach był na tyle poważny, że Ateńczycy powołali rozjemcę w osobie Solona, by przeprowadził reformy. W 594/3 roku pne Solon został archontem i przeprowadził pierwszą reformę „strząśnięcia ciężarów” - sejsachteja czyli uwolnienie hektemoroi od ich zobowiązań. Prawdopodobnie stali się wtedy właścicielami uprawianych działek i obywatelami ateńskimi. Solon zakazał sprzedawania obywateli w niewolę i polecił wykupienie sprzedanych wcześniej.
Wprowadził zmiany w podziale społeczeństwa na klasy majątkowe tworząc nową dla najbogatszych. Wszyscy ci, którzy osiągali dochód roczny o wartości wyżej niż 500 medymnów czyli miar zboża byli zaliczani do klasy pentakosiomedimnoj. Drugą klasą byli hippeis - jeźdzcy ( powyżej 300 miar zboża) Trzecia kategoria to zeugitaj (powyżej 200 miar zboża) a czwarta to wszyscy pozostali określani jako tetes.


(…)

… wybierała po 100 przedstawicieli. Dopełnieniem reform politycznych było spisanie prawa i wystawienie go na widok publiczny.
Znaczenie reform Solona polegało przede wszystkim na utrwaleniu zasady, że pochodzenie nie decyduje o dostępie do urzędów oraz na zwiększeniu roli zgromadzenia ludowego i zniesienia uzależnienia biedniejszych od zamożniejszej elity.
W 561/0 roku pne Pizystrat pozorując zamach na swoje życie uzyskał od zgromadznia zgodę na utworzenie oddziału straży przybocznej a potem z jej udziałem zajął Akropol i objął władzę nad państwem. Po pięciu latach usunięto go. Tyrania Pizystrata i jego synów przetrwała do 511/0 roku pne. Pizystrat rządząc Atenami nie wprowadził wielu zmian ustrojowych. Dbał jednak o to by na urzędników wybierano zaufanych mu ludzi. Miał natomiast ustanowić sędziów…
… miar zboża) a czwarta to wszyscy pozostali określani jako tetes.
Nowy podział utrwalał zasadę, że dostęp do sprawowania urzędów i aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym jest związany z pozycją majątkową a nie pochodzeniem. O urząd archonta mogli ubiegać się tylko przedstawiciele dwóch najwyższych klas.
Dwie pierwsze klasy miały walczyć jako jazda, Zeugici walczyli jako hoplici a teci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz