Czas Tyranów i prawodawców

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas Tyranów i prawodawców - strona 1

Fragment notatki:

Czas Tyranów i prawodawców
Zdominowana przez arystokrację polis ulegała powolnym przekształceniom, które prowadziły do zwiększenia roli pozostałych warstw obywateli i ich udziału w decydowaniu o losie państwa. Według greckiej tradycji w VIII wieku pne pojawiły się pierwsze próby spisania praw najczęściej w miastach Wielkiej Grecji. W niektórych państwach dochodziło do ostrych konfliktów wewnętrznych, powoływano rozjemców - ajsymnetów dając im kompetencje do przeprowadzania reform mających uspokoić sytuację.
Około 620 r pne w Atenach mogły być uchwalone prawa Drakona, z których zachowało się postanowienie dotyczące kary za nieumyślne zabójstwo. Nakazuje się w takim przypadku wygnanie. A zatem można wnioskować, że pierwsze prawa nie miały na celu ograniczenia władzy urzędników nad ludem, ale dotyczyły sporów wśród arystokracji. Chodziło o wprowadzenie procedur, które miały pomóc w wychodzeniu z kryzysów bez uciekania się do przemocy. Potrzeba spisania praw wiązała się z obawami aristoi, aby jeden spośród nich nie ograniczył pozostałym dostępu do władzy
Rywalizacja w łonie arystokracji mogła doprowadzić do wojny domowej pomiędzy zwalczającymi się grupami, które Grecy nazywali stasis. Czasem napięcie udawało się rozładować przez powołanie rozjemcy- ajsymnety. Jednak od połowy VII wieku pne w wielu miastach greckich dochodziło do przejęcia władzy przez tyranów. Tym słowem Grecy określali człowieka który nielegalnie przejął władzę w państwie. Tyranem mógł zostać urzędnik. Wystarczyło, że na czas nie złożył urzędu lub samowolnie poszerzył swoje uprawnienia. Najczęściej był to arystokrata, któremu udało się zebrać oddział zbrojny i siłą narzucić innym obywatelom panowanie. Władza tyrana najbardziej osłabiała arystokrację. Tyran nie musiał zmieniać wiele w strukturze władz w polis i mógł zadowolić się tym by na urzędników wybierano akceptowanych przez niego ludzi. Zdarzali się jednak tyrani, którzy przeprowadzali reformy. Władza tyrana opierała się na sile jaką dawały mu straż przyboczna i poparcie części obywateli. Tyrani najczęściej otaczali opieką sanktuaria.
Tyrania Kypselidów była jedną z wielu jakie powstały w VII i VI wieku pne w świecie greckim. Większość tyranów rządziła stosunkowo krótko napotykając opór ze strony arystokracji, ale niektórym udawało się założyć dynastię.
Tradycja najczęściej postrzega tyranów jako uosobienie zła, jako ludzi nadużywających władzy. Słowo tyran nabrało pejoratywnego znaczenia. W rzeczywistości byli to różni władcy a wielu z nich przyczyniło się do rozwoju miast. Tłumiąc konflikty między arystokratami zapewniali państwu spokój. Czasami doprowadzali do tego brutalnymi metodami ( morderstwo, banicja) Niektórzy tyrani wznosili budynki publiczne i ustanawiali nowe święta starając się pozyskać poparcie szerszej grupy obywateli. Tyrania zmniejszała dystans pomiędzy aristoi a reszta społeczeństwa, ponieważ wszyscy podpadali pod władzę jednostki.


(…)

… dystans pomiędzy aristoi a reszta społeczeństwa, ponieważ wszyscy podpadali pod władzę jednostki.
Podstawą uzbrojenia hoplity była włócznia oraz duża okrągła tarcza służąca do osłony. Dodatkowego zabezpieczenia dostarczał hełm, nagolennice i pancerz. Hoplici walczyli w falandze w szyku składającym się z ustawionych obok siebie wojowników.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz