Historia dyplomacji

note /search

Wykład - Sojusz polsko-francuski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Sojusz polsko-francuski po przewrocie majowym - Zaleski w pierwszym swoim publicznym wystąpieniu na temat spraw zagranicznych potwierdził pierwszorzędne znaczenie sojuszu polsko-francuskiego. -kontynuacja poprzednich rządów. - reguła, że odprężenie w stosunkach francusko-niemieckich nie może powod...

Wykład - Aktywność dyplomacji polskiej w latach 1932-35

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Aktywność dyplomacji polskiej w latach 1932 - 1935 Józef Beck na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Józef Beck: Syn działacza robotniczego i wiceministra spraw wewnętrznych nominowany gdy miał 38 lat wcześniej dwa lata był wiceministrem w MSZ jeszcze wcześniej przez 4 lata był szefem kance...

Wykład - Dyplomacja II RP po konferencji w Locarno

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456

Dyplomacja II RP po konferencji w Locarno (str. 304-312) Kwestia poszerzenia mocy prawnej traktatu arbitrażowego, w tym potwierdzenie istniejących traktatów md. (pacta sunt servanda) oraz statusu granic m-państwowych. Pozorne osłabieni...

Wykład - Dyplomacja polska w latach 1935-38

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Dyplomacja polska w latach 1935-1938 12.05.1935r. zmarł Józef Piłsudzki. W obozie sanacji rozpoczęła się rywalizacja o kontrolę nad polityką zagraniczną. Uczestniczyły w nim trzy ośrodki: Minister spraw zagranicznych Józef Beck utrzymał się na stanowisku. Dążył do utrzymania polityki balansowania ...

Wykład - pakty międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji 27 listopadada poseł Helmuth von Moltke na spotkaniu z Piłsudskim zaprezentował mu projekt traktatu o nieagresji. Polski MSZ podjął się rokowań w tej kwestii, tak by nie zrazić do siebie ZSRR. Tajne rozmowy w sprawie porozumienia toczyły się również w 1934 r...

Wykład - utworzenie własnej służby dyplomatycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Po I wojnie utworzenie własnej służby dyplomatycznej, która byłaby w stanie spełniać zewnętrzne funkcje suwerennej władzy, było jednym z najważniejszych zadań (chodziło o utworzenie instytucji w których pracowaliby fachowcy z doświadczeniem). Kształtowanie się służby dyplomatycznej było procesem dłu...

Wykład - Polityka zagraniczna w latach 1921-1923

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

Polityka zagraniczna w latach 1921-1923 Założenia polityki zagranicznej Konstantego Skirmunta (msz od 11 VI 1921, rządzie Witosa): 1)Zbudowanie nowego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej - odrzucenie zarzutów o „awanturniczy imperializm

Wykład - Polska polityka wschodnia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1421

Polska polityka wschodnia Wspólne stanowisko w sprawie konwencji o określeniu napastnika (agresora) zbliżyło Polskę i ZSRR. Strona radziecka zaproponowała przedterminowe zawarcie takiej konwencji. Polska wciągnęła w to państwa nadbałtyckie (zbliżenie z tymi państwami). Próba zawarcia takiej regiona...

Wykład - Próby uregulowania stosunków z Litwą

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Próby uregulowania stosunków z Litwą Między dwoma krajami utrzymywał się stan ciągłego napięcia - na wiosnę 1926 możliwości złagodzenia - rząd ludowców i socjaldemokratów na Litwie- złagodzenie stosunków do Polaków. Szybko jednak rząd zmienił się na narodowców i stosunki znów były złe - w Polsce ...