wykład - Dyplomacja polska wobec kształtowania się polskich granic

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Dyplomacja polska wobec kształtowania się polskich granic - strona 1 wykład - Dyplomacja polska wobec kształtowania się polskich granic - strona 2 wykład - Dyplomacja polska wobec kształtowania się polskich granic - strona 3

Fragment notatki:

DYPLOMACJA POLSKA WOBEC KSZTAŁTOWANIA SIĘ GRANIC PAŃSTWA POLSKIEGO.
Problemy w Polsce 1918r.
- granice,
- ludność,
- uznanie międzynarodowe,
- waluta - do 1919 sześć systemów walutowych
- infrastruktura
- kadra
- 5 kodeksów prawnych
- szkolnictwo
- mniejszości - mniej niż 70% to Polacy
- podział Polski na A i B
STOSUNKI Z NIEMCAMI
H. Kessler - pierwszy poseł niem. W Warszawie (znał Piłsudskiego) - 20 list przybył
Polacy chcieli wycofania Niemców za Bug, pacyfikacji Podlasia i polepszenia komunikacji z Poznańskiem.
13 grudzień - zerwanie stosunków, wyjazd Kesslera - wpływ negatywnych niepokojów społ.
Wybuch Powstania wielkopolskiego - 27 grudzień,
Wciąż trwaly negocjacje z Niemcami.
5.02 - umowa w Białymstoku - wojskowa:
- Niemcy ewakuacja z Ukrainy, - zgodzili się też na przepuszczenie polskich wojsk na wschód
- Polska uzyskała prawo pierwokupu pozostawionego niemieckiego sprzętu
- „faktyczne rozgraniczenie sfer działania”
Motywy Niemieckie - starcie polsko - sowieckie i odciążenie frontu Wielkopolsce
16.02 - zawieszenie broni w Wlkp pod wpływem Marszała Focha i polskiej interwencji u Rady Najwyższej Ententy. Wciąż zamieszki i reperkusje.
KONCEPCJE POLITYKI WSCHOD NIEJ
Koncepcja federacyjna Piłsudskiego
- powiązanie więzami federacji z Polską - Litwy, Ukrainy, Białorusi, dając im samodzielność państwową
- oparcie na prawie do samostanowienia
- osłabiałoby to Rosję - oddzielenie Polski i Rosji pasmem buforowych państw
- nie brała pod uwagę rzeczywistych dążeń narodów, które nie były zainteresowane
Koncepcja inkorporacyjna Dmowskiego
- nie brała pod uwagę dążeń emancypacyjnych narodów
- przyłączenie do Polski ziem na których Polacy to najmniej 60%, w praktyce chcieli o wiele więcej ziem - Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, część Polesia, Wołynia i Podola
- mniej więcej pokrycie z granicą II rozbioru, z korzyścią dla Polski
- dążenie do ustanowienia granicy z Rosją - białą nie czerwoną - słabość planu - Biali chcieli granicy na Bugu + niechęć narodów
- poparcie ludności zabużańskiej
Piłsudski niechętny Rosji, wolał czerwonych od białych jako mniej groźnych dla Polski
Zwyciężyła inkorporacyjna, ale po przemianach.
STOSUNKI Z LITWĄ
Powołano w MSZ specjalny departament ds. litewsko - białoruskich - Ludwik Kolankowski.
Kwestie terytorialne - najważniejsze


(…)

… niepodległościowe. Prowadzone negocjacje bez znaczenia, zakończone niepowodzeniem.
04.1919 - zajęcia Wilna przez wojska polskie
09.20 - bunt Żeligowskiego - zaostrzenie sporu z Litwą - Litwa Środkowa
01.21 - utworzenie Sejmu Wileńskiego, wybory, uchwalił wcielenie do Polski
STOSUNKI Z BIAŁORUSIĄ
Słaby białoruski ruch narodowy, słabe zainteresowanie sprawą na arenie międzynarodowej.
Litwa chciała wykorzystać B. przeciwko Polsce - ew. federacja, wspieranie ruchów wyzwoleńczych.
STOSUNKI Z UKRAINĄ
Wzajemnie wykluczające się aspiracje terytorialne - Galicja Wschodnia, Wołyń (Polska) i Chełmszczyzna, cześć Podlasia, ziemie na zach. Od Sanu (Ukraina)
Zachodnioukraińska Republika Ludowa - w Galicji - walczyła z Polską
Ukraińska Republika Ludowa - za rzeką Zbrucz - Semen Petlura
Działania Ententy, na rzecz zawieszenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz