Gramatyka historyczna - strona 2

note /search

Akcent

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847

Akcent 1z3 http://xpicto.republika.pl/slavonia/zagadnienia/akcent.html Akcent Akcent w Słowiańszczyźnie można podzielić na wiele sposobów I. wg miejsca występowania: 1. stały a. inicjalny (na pierwszą sylabę) języki: czeski słowacki dolnołużycki górnołużycki b. paroksytoniczny (na przed...

Bezokolicznik w różnych krajach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Bezokolicznik 1z1 http://xpicto.republika.pl/slavonia/zagadnienia/bezokolicznik.html Bezokolicznik Forma bezokolicznika nie występuje w języku bułgarskim i macedońskim. W pozostałych językach wykładnikiem bezokolicznika są morfemy kontynuujące prasłowiański

Metateza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1190

Metateza 1z4 http://xpicto.republika.pl/slavonia/zagadnienia/metateza.html Metateza Pewne grupy głosek uległy przestawieniu i pojawiają się one dziś w odwrotnym kierunku. Proces ten nazwano przestawką, czyli metatezą. Poniżej opisałem pewne p...

Nosówki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1057

Nosówki 1z1 http://xpicto.republika.pl/slavonia/zagadnienia/nosowki.html Nosówki W języku prasłowiańskim istniału samogłoski nosowe, obecnie zachowały się one jedynie w języku polskim. Proszę zauważyć, że w PS były dwie nosówki (...

Palatalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1764

Palatalizacja 1z2 http://xpicto.republika.pl/slavonia/zagadnienia/palatalizacja.html Palatalizacja pierwsza zjawisko ogólnosłowiańskie, zaszła w IV - VI w. po Chr. k č g + i, ī, ĕ, ē → ž χ š np.: noga : nóżka ręka : rączka mucha : muszka druga VI - VII w. po Chr. Zaszła pod wpływem...

Czas teraźniejszy - Końcówki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

CZAS TERAŹNIEJSZY Końcówki dodawane do rdzenia: l.p. l.mn. 1. -ą po krótkości = -ę kontynuowana 1. -mЪ -m -my wpływ zaimka osobowego MY 2. -šЬ zanik jeru = -sz kontynuowana 2. -te...

Tabelki deklinacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 714

Przyp. r.m. r.ż. r.n L.poj I-o I-jo II-u IV-i V-n III-a III-ja IV-i V-r V-u I-o I-jo V-n V-nt V-s M -ъ -ь -ъ -ь -y -a -a/i -ь -i -y -o -e -ę -ę -o D -a -a -u -i -e -y - ě -i -e -e -a -a -e -e -e C -u -u -ovi -i -i - ě -i -i -i -i -u -u -i -i ...

Koniugacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

KONIUGACJE I -o-/-e- II -no-/-ne- III -jo-/-je- IV -i- V a-tematowa nios-ę niesi e -sz nios-ą dźwig nie sz (patrzymy na 2.os.lp.) płacz-ę plak je -sz znaj-ą zna je -sz -i-, -li-, -y- myś li sz tłumacz y sz być *byti wiedzieć *věděti dać *dati jeść *jasti (nie ma przyrostków!) ...

Tryb warunkowy przypuszczający

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 469

TRYB WARUNKOWY = PRZYPUSZCZAJĄCY Składa się z: i miesłowu czasu przeszłego czynnego II („l”, tzw. „elowy”) + *byti odmienionego w trybie warunkowym: 3 formy /etapy: (cząstki ruchome aglutynacyjne) bimЬ byX bym bi by byś bi by bimЬ...

Wyklad 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

ZMIANY SYSTEMOWE NA PRZYKŁADZIE ZAIMKA — poniższe informacje dotyczą też innych adnominaliów PARADYGMATYCZNE PRZESUNIĘCIA W PIONIE: — kształtowanie się rodzaju męskożyw. i niemęskożyw. od 16 do 17w. włącznie: w funkcji B dla męs.-żyw. występuje D PARADYGMATYCZNE PRZESUNIĘCIA W POZIOMIE: — końcówki...