Filozofia - strona 50

Wykład - Początki antycznej myśli filozoficznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Początki antycznej myśli filozoficznej - Grecja Wstęp dynamizm narodu = wędrówki, opuszczanie miejsca zamieszkania; = oddziaływanie na środowisko przez swoją kulturę; = ekspansja w stronę Azji Mniejszej ↓↓ miejsce realizacji działalności kulturalnej ↓↓ geograficzne początki filozofii zgodni...

Wykład - Przełom w filozofii klasycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Przełom w filozofii klasycznej. Ateny - główne miasto z którego rozchodziły się idee, centrum duchowe antycznego świata. *Sofiści Zawodowi nauczyciele, mieszkali w Atenach w V w. p.n.e. Wyrażali charakterystyczne poglądy. Pobierali za swoją dział...

Wykład - Szkoły filozoficzne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Szkoły filozoficzne kształtujące się w okresie hellenistycznym szkoły grecko-rzymskie Filozofia z ducha grecka, ale reprezentowana później w Rzymie. Zmiana w sensie rozwoju języka greckiego, spowodowana zderzeniem z innymi językami. W okresie wczesnochrześcijańskim j. grecki przybrał formę, która...

Wykład - XII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

XII wiek (renesans XII wieku) Przygotowanie systemów XIII wieku, rozwój filozofii, odrodzenie nauki, humanizm, nawiązywanie do antyku. Makro- i mikrokosmos; universitas - jedność stworzonej natury. Dostrzeżenie aspektu twórczego natury. 1 poł. XII w. - dzieła arabskie poł. XII w. - dzieła Arysto...

Wykład - XIII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

XIII wiek Dojrzałe systemy filozoficzne, „złoty wiek” scholastyki. Powstają uniwersytety: Paryż (1200), Oksford (przed 1214), Orlean, Cambridge, Padwa, Tuluza, Neapol (świecki, opozycyjny wobec papieża), Bolonia (1167, prawo - komentowanie kodeksu Justyniana). Uniwersytet paryski - połączenie kilk...

Wykład - XIV wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

XIV wiek „Okres srebrny” scholastyki. Istnieją szkoły filozoficzne - augustyniści, albertyści, neoplatonicy, tomiści, skoncentrowane na obronie własnych mistrzów, toczące spory o szczegóły. Literatura okresu - głównie correctoria (własne i cudze), troska o terminologię, subtelność, spory o słowa. ...

Wykład - Dekadencja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Dekadencja: Dekadencja jest u Nietzschego fizjologicznie uwarunkowanym spadkiem energii, obniżeniem się poziomu siły i osłabieniem "woli mocy". We współczesnym świecie dostrzegał Nietzsche liczne przejawy dekadencji, w szczególności w: Chrześcijaństwie - począwszy od czasów św. Pawła (Sam...

Filozofia - spór dialektyków z antydialektykami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

2 poł. XI wieku SPÓR DIALEKTYKÓW Z ANTYDIALEKTYKAMI Dialektycy - dialektykę można stosować nie tylko w filozofii i sztukach wyzwolonych, ale i w teologii (tradycja Ojców wschodnich, „słowa rozsianego”) - „Bóg obdarzył człowieka rozumem, a więc nie może on być czymś złym”. Dialektyka - mater studi...

Wykład - zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

1. Przedstaw główne założenia filozofii przyrody w Grecji Antycznej. Wskaż na głównych przedstawicieli tego nurtu. Wyjaśnij znaczenie terminu monizm. Podaj przykłady. 2. Przedstaw podstawowe założenia filozofii Hume'a. Wyjaśnij znaczenie pojęcia scientyzm. Podaj przykłady kierunków filozoficznych...

Filozofia - śmierć dziecięcej naiwności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Śmierć dziecięcej naiwności może bowiem pociągać za sobą trzy możliwości: jej metamorfozę nihilizm i rozpacz świadomość dojrzałą, tragiczną Można dostrzec poznawczy sens transcendowania - wykraczania poza historię, chrześcijaństwo, moralność - podobnie sens niesie przewartościowanie wszystkich w...