Filozofia - strona 51

Wykład - św. Augustyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

Św. Augustyn • Żył w latach 354-430 n.e. Zmarł w oblężonej Hipponie. • Pochodził z rodziny mieszanej wyznaniowo: matka była chrześcijanką, a ojciec poganinem. Dlatego też nie odebrał wychowania religijnego. • Trafił do Manichejczyków. Potępiał siebie. Żył w

Wykład - Anaksagoras

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Anaksagoras „O naturze” -składamy się z cząstek -„słońce jest kamieniem” -chcieli go sądzić za bezbożność -nieskończona liczba cząstek, nieskończenie są podzielne, posiadają wszelkie własności „nie może włos powstać z tego co jest włosem ...

Wykład - Arystotelesowska antropologia i etyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Arystotelesowska antropologia i etyka ANTROPOLOGIA: • Każda istota żywa ma duszę- formę!!! • Hylemorfizm zastosowany w teorii wszystkich organizmów żywych skutkuje tym, że dusza jest formą. • Filozofia Arystotelesa podkreśla jedność między duszą i ciałem. Jedno przenika drugie. • Dusza jest for...

Wykład - Atomizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Atomizm Demokryt z Abdery (V-IV w p.n.e.) Według Demokryta świat składa się z atomów i próżni na poziomie elementarnym rzeczywistości oraz rzeczy podlegających zmianom w warstwie zjawiskowej (zmysłowej). Atomy dzielą się na gatunki, których jest wiele, ale w obrębie gatunków atomy są jednakowe. Ró...

Wykład - awerroizm łaciński

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

AWERROIZM ŁACIŃSKI (arystotelizm heterodoksyjny) Przywrócenie prawdziwej nauki Arystotelesa przez Awerroesa (wbrew Awicennie). Rozwój awerroizmu na uniwersytecie paryskim (XIII w.), w Erfurcie (XIV w.). SIGER Z BRABANCJI ok. 1235 - 1281/84 ...

Definicja etyki - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Co to jest etyka? Omów podstawowe problemy i niektóre stanowiska. • Słowo etyka pochodzi od etos- moralność, obyczaj • Nauki powiązane z etyka to: - Etologia zwierząt (badająca zachowania zwierząt) - Socjologia moralności (badająca zachowania ...

Wykład - definicja filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 511

Co to jest filozofia? Czym się różni od religii i nauki? • Filozofia z greckiego oznacza umiłowanie mądrości. Słowo to zostało ponoć wymyślone przez Pitagorasa. Metaforyczne spojrzenie (odpowiedź Pitagorasa na pytanie, czym jest filozofia) IGR...

Wykład - definicja metafizyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1260

Co to jest metafizyka? Omów podstawowe problemy i niektóre stanowiska. • Metafizyka miała różne nazwy w czasie swojej historii: ONTOLOGIA- filozofia bytu (on-będące) TEORIA BYTU • Nazwa metafizyka została wymyślona przez ANDRONIKOSA z Rodos, ...

Wykład - Działy filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644

Działy filozofii Teoria bytu (inaczej: metafizyka, ontologia) - metafizyka oznacza etymologicznie „po fizyce”, zaś ontologia oznacza „nauka o będącym, o tym co jest” Dawniej określeń tych używano zamiennie. Od czasu Husserla zwykle traktuje się...

Wykład - Epikureizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Epikureizm • Założycielem tej szkoły był Epikur z Samos (341-270 r. p.n.e.). • Epikurejczycy byli materialistami, głosili ATOMIZM. Świat składa się z małych cząstek, które łączą się w duże cz...