Filozofia - strona 52

Wykład - Filozofia a nauka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 602

FILOZOFIA, A NAUKA • Starożytna koncepcja nauki nie różniła się od koncepcji nauki. To, co dziś te nauki odróżnia to podstawowe pytania obu dziedzin: FILOZOFIA- dlaczego? NAUKA- jak? ile? • Nowożytny paradygmat nauk- próba sprowadzenia „jak?” do „ile?”. Program Galileusza pokazuje, w jaki sposób...

Wykład - filozofia a religia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

FILOZOFIA, A DOKTRYNA RELIGIJNA I. ZWALCZANIE SIĘ (Nitzsche, Marus, Foyerbach, Tacjan, Tertulian) Zwalczanie się obu stron: filozofia przeciw teologii, teologia przeciw filozofii. Tertulian- „Wierzę, bo to jest głupie. Wierzę, bo to jest absurdalne.” Wróg syntezy między myślą chrześcijańską, a m...

Wykład - Filozofia nauki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 700

Filozofia nauki Filozofia nauki sytuuje filozofię poza sferą nauk. Nie zakłada z góry prawomocności poznania naukowego, metod naukowych i dlatego może o nie rzeczywiście zapytać. Musi...

Filozofia-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

Filozofia – etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości”. Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasowi. fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mą...

Wykład - początki filozofii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Wykład 1 - 3.X.2012 r. Filozofię wymyślili Grecy w VII w. p.n.e. Potrzebna była do tego demokracja, która pozwalała na wolne myślenie każdego człowieka. Jest wyłącznie dziełem rozumu, nie opiera się na emocjach czy uczuciach. Wykład 2 - 10.X.2012 r. Początki filozofii VII/VI w. p.n.e. - gwałtowny...

Epoka siedmiu mędrców, Podział filozofii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1372

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Epoka siedmiu mędrców, Podział filozofii, Podstawowe pojęcia Europocentryzm- stanowisko przyjmujące że kultura europejska zajmuje miejsce czołowe w ramach kultury światowej Kultura- ogół przedmiotów materialnych i duchowych, które wytwarza człowiek dążąc do urzeczywist...

Pitagorejczycy i Eleaci - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Pitagorejczycy i Eleaci Koncepcje pluralistyczne: Empedokles 195- 455 p.n.e. Anaksagoras 500-428 p.n.e. Demokryt z Abdery 160- 360 - Teoria atomistyczna, zaczerpnięta z filozofii Leikiposa; zwolennik demokracji, ...

Filozoficzne dowody na istnienie Boga - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Prawo Naturalne, Prawo Boże, Filozoficzne dowody na istnienie Boga Państwo Boże - De civitas Dei - zhierarchizowane Panuje pokój - pax - pokój jest tym do czego ludzie powinni dążyć Civitas terrena - państwo ziemskie Civitas diaboli - państwo diabła Tylko od łaski boż...

Szkoły Posokratejskie, Szkoły Hellenistyczne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2352

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Szkoły Posokratejskie, Szkoły Hellenistyczne Arystoteles - droga złota środka jako droga ku cnocie. Arystoteles podzielił warunki dobrego rozwoju państwa na 3 kategorie: 1. Położenie geograficzne państwa (klimat umiarkowany - 4 pory roku, izolacja od wrogów - np. morz...

Analiza prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

ANALIZA PRAWA Analiza prawa bada prawo jako fenomen społeczny - jego elementy, naturę i specyfikę. Punktem wyjścia jest fakt istnienia prawa - obowiązującego prawa pozytywnego. Ponieważ prawo nie jest bytem fizycznym, stąd nie można się posłużyć metodą empiryczną. Trzeba zwrócić uwagę na 2 wymiary ...