Filozofia - strona 53

Chrześcijańska myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Chrześcijańska myśl prawna Charakterystyka epoki Chrześcijańska koncepcja świata opiera się na prawdzie, że człowiek został stworzony przez Boga i stanowi jego obraz i podobieństwo. Każdy człowiek został też odkupiony przez Chrystusa i podniesiony do stanu łaski po upadku

Filozofia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Czym jest filozofia prawa Pytanie dlaczego? w dziedzinie prawa daje początek nauce zwanej filozofią prawa. Zajmuje się ona systematycznym rozważaniem przyczyn istnienia prawa i tym co stanowi istotę prawa. Prawo zaś można zdefiniować jest fenomenem społecznym, regulującym życie wspólne ludzi należ...

Nowożytna myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Nowożytna myśl prawna Hugo Grocjusz /1583-1645/ nazywany jest ojcem nowożytnego prawa naturalnego i ojcem prawa międzynarodowego. bezpośredni wpływ na jego teorię prawa mieli hiszpańscy filozofowie: Francisco de Victoria i Francisco Suarez...

Prawo a ideologia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Prawo a ideologia Pojęcie ideologii interesuje nas ideologia polityczno-społeczna - jest to plan służący regulacji stosunków polityczno-społecznych w znaczeniu negatywnym: jest ukazywana jako fenomen przeciwny prawdzie i rzeczywistości - jest to system myśli, który istotowo i pojęciowo nie stoi w...

Prawo a moralność - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

Prawo a moralność Rodzaje moralności Współczesna filozofia przyjmuje podział na 4 kategorie moralności moralność autonomiczna /etyka sumienia/ etyka systemów religijnych i światopoglądowych etyka społeczna moralność ogólnoludzka moralność autonomiczna /etyka sumienia/ wychodzi od idei dobra j...

Prawo a państwo - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Prawo a państwo Struktura podstawowa wspólnoty państwowej Teorie państw: teoria umowy społecznej - w epoce oświecenia uważano, że państwo powstało w wyniku umowy społecznej, nie zauważając, że powstaje ono z pilnych egzystencjalnych potrzeb i konieczności T. Hobbes - na rzecz państwa poświęcił wol...

Starożytna myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Starożytna myśl prawna Pojęcie prawa w mitologii greckiej choć mity nie dotyczą rzeczywistości dają jednak obraz ducha narodu, który je stworzył. symbolem prawa była bogini Themis - 2 żona Zeusa, która zaprowadziła porządek w świecie niebieskim w czasie zamieszek - stąd pierwszą cecha prawa wg Gre...

Współzesna myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Współczesna myśl prawna Teoria prawa historycznej szkoły prawa jej twórcą był Friedrich Carl von Savigny /1779-1861/ prawo jest częścią kultury narodu i odbiciem jego ducha. Nie istnieje jedno prawo rozumu, lecz porządki prawne poszczególnych narodów wraz z cechami charakterystycznymi prawo jest...

Paradoks wiary - praca zaliczeniowa

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Prokopski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

„Paradoks wiary” Tematem mojej pracy będzie paradoks wiary, ponieważ rozum i religia nie współgrają, a nawet wzajemnie się wykluczają. Ciężko jest wierzyć, skoro swoją wiarę trzeba oprzeć na księdze napisanej tysiąclecia temu na podstawie wydarzeń, których współczesnym nie było dane zobaczyć i nie ...

Podstawowe pojęcia z filozofii

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

Filozofia Pochodzi z jezyka greckiego, znaczy tyle , co milosc madrosci , philen=milosc , spohia= madrosc. Pitagoras uzyl jako pierwszy tego znaczenia, ze madrosc jest rzecza boska, a jedynie milosc jej jest dostepna dla ludzi. Problematyka hum...