Filozofia - strona 19

Henri Bergson - omówienie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

Henri Bergson (1859 - 1941 ) wg Bergsona życie jest ciągłym procesem twórczym, napędzanych przez życiowy pęd, który ciągle się rozwija i różnicuje w nowe formy podział wiedzy wiedza potoczna, praktyczna - używana do rozwiązywania codzienn...

Heraklit z Efezu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

Heraklit z Efezu ( V - IV w. p.n.e.) nosił przydomek „ciemny”, gdyż jego poglądy bez jasności misteriów nie mogły być zrozumiałe według niego arche to ogień ogień symbolizuje przemianę i nieustanny ruch nie ma nic stałego, wszystko znajduje si...

Hobbes leviathan - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 770

Thomas Hobbes - „Lewiatan” W swoim wstępie do dzieła wskazuje Hobbes na fakt, że człowiek, we wszystkim, co robi, naśladuje dzieła Boga. Kreacja ludzka (na przykład to, co nazywamy mianem „sztuki”) jest wzorowana na kreacji boskiej. Najdoskonalszym dziełem Stwórcy jest sam człowiek. Ludzie postanow...

David Hume - „Badania dotyczące rozumu ludzkiego”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1225

David Hume - „Badania dotyczące rozumu ludzkiego” metoda przedsięwzięcia kartograficznego Hume prowadził badania nad ludzką naturą - miały one obejmować logikę (utożsamioną z epistemologią), etykę, estetykę, politykę. Filozofia ta została w ...

Pseudo-Dionizy Areopagita - „Imiona Boskie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

Pseudo-Dionizy Areopagita - „Imiona Boskie” Jako neoplatonika, Pseudo-Dionizego interesowało przede wszystkim zagadnienie Boga i jego stosunku do świata. Rozważał je na płaszczyźnie poznawczej, stawiając pytanie, w jaki sposób człowiek może poznawać Boga. W tym kontekście w traktacie „ De Divinis N...

Immanuel Kant - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1106

Immanuel Kant ( 1724 - 1 804 ) filozof niemiecki, profesor matematyki i logiki teoria poznania poznawalne są jedynie zjawiska (fenomeny), a nie „rzeczy same w sobie” (noumeny) tylko zjawiska stanowią podmiot racjonalnej wiedzy naukowej, p...

Immanuel Kant - omówienie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Immanuel Kant (1724 - 1804) filozof niemiecki, profesor matematyki i logiki teoria poznania poznawalne są jedynie zjawiska (fenomeny), a nie „rzeczy same w sobie” (noumeny) tylko zjawiska stanowią podmiot racjonalnej wiedzy naukowej, podc...

Jan Scott Eriugena - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Jan Scott Eriugena ( 810 - 877 ) filozof, teolog, lekarz i poeta, osoba świecka, pochodził z Irlandii teologia apohetyczna - Boga nie da się poznać, przeciwieństwo teologii katechetycznej, głoszącej, że Boga da się ogarnąć rozumem filozofia bytu - trzy rodzaje bytów Bóg „Jest tym ponad tym co j...

Jean Jacques Rousseau - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1092

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) zło cywilizacji Rousseau, opisując negatywny wpływ cywilizacji na człowieka, dokonał uogólnienia własnych doświadczeń paryskich. Posunął się do tego, że winą za ten stan rzeczy obarczył rozwój nauk i...

John Locke - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672

John Locke ( 1 632 - 1704 ) angielski myśliciel, filozof, lekarz, politolog i naukowiec, ojciec empiryzmu i podstawowych zasad teoretycznych demokracji istnieje ogólna wiedza wrodzona zasady abstrakcyjne poprzedzają wiedzę konkretną i ją umożliwiają nie ma żadnych wrodzonych zasad ani idei, wszy...