Filozofia - strona 18

Galileusz - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Galileusz ( ok. 1 564 - ok. 1 642 ) wiedza doświadczalna przeciwny spekulatywnemu odnoszeniu się do zagadnień przyrodniczych bez odwołania się do doświadczeń nauka musi się odwoływać do doświadczeń, ale nie może być tylko zbieraniną faktów ni...

Geneza i natura problematyki moralnej - filozofia moralna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Geneza i natura problematyki moralnej Filozofia powstała jako próba racjonalnego wytłumaczenia kosmosu, próba znalezienia „zasady”. Trzymała się tego spojrzenia do połowy V wieku przed Chrystusem i w ten sposób pomijała byt ludzki oraz próby racjonalnego wyjaśnienia specyficznej natury człowieka. W...

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1008

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 1. stosunek Hegla do Fichtego i Schellinga Podstawowym zadaniem filozofii jest przezwyciężenie przeciwstawień i podziałów, których pełny jest świat empiryczny, a więc skonstruowanie dla świadomości Absolutu. Osiągnięcie jednolitej syntezy jest celem rozumu....

George Berkeley - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 868

George Berkeley ( 1685 - 1753 ) anglikański biskup i myśliciel, pragnący dowieść Bożej obecności w świecie idealista subiektywny soliptysta - realnym bytem jest jedynie podmiot poznający, a wszystko inne jest złudzeniem świadomości, o ...

George Berkeley - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 672

George Berkeley (1685 - 1753) anglikański biskup i myśliciel, pragnący dowieść Bożej obecności w świecie idealista subiektywny soliptysta - realnym bytem jest jedynie podmiot poznający, a wszystko inne jest złudzeniem świadomości, o ile...

Giambattista Vico - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 882

Giambattista Vico (1688-1744) rola Opatrzności i człowieka w kształtowaniu historii Głównym zamiarem Vica w „Nauce Nowej” było ustalenie stosunku, jaki zachodzi pomiędzy „historią świętą” a „historią świecką”. Autor uważał, że dla myśli ...

Gottfried Wilhelm Leibniz - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) idea nauki uniwersalnej Leibniz rozważał rozkładanie danego terminu na jego składniki proste poprzez definicję. Analizę należy kontynuować dopóty, dopóki nie otrzymamy prostych części i nidefiniowalnych terminów. Następnie te proste elementy należy zastąpić sym...

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - „Filozofia dziejów"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1232

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - „Filozofia dziejów” (wstęp) Dzieje powszechne są w istocie według Hegla procesem rozwoju świadomości wolności Ducha. Sama wolność polega na upodmiotowieniu, czyli uświadomieniu sobie swojej świ...

Henri Bergson - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1610

Henri Bergson ( 18 59 - 1941 ) wg Bergsona życie jest ciągłym procesem twórczym, napędzanych przez życiowy pęd, który ciągle się rozwija i różnicuje w nowe formy podział wiedzy wiedza potoczna, praktyczna - używana do rozwiązywania codzien...