Filozofia - strona 20

John Locke - omówienie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

John Locke (1632 - 1704) angielski myśliciel, filozof, lekarz, politolog i naukowiec, ojciec empiryzmu i podstawowych zasad teoretycznych demokracji istnieje ogólna wiedza wrodzona zasady abstrakcyjne poprzedzają wiedzę konkretną i ją umożliwiają nie ma żadnych wrodzonych zasad ani idei, wszystk...

Immanuel Kant - „Uzasadnienie metafizyki moralności”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2226

Immanuel Kant - „Uzasadnienie metafizyki moralności” rozum i wola Filozofia dzieli się na aprioryczną i empiryczną. Filozofia empiryczna to fizyka oraz etyka, pojęta jako praktyczna antropologia. Na filozofię aprioryczną składa się logika or...

Immanuel Kant - „Krytyka czystego rozumu”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1358

Immanuel Kant - „Krytyka czystego rozumu” przedmowy do wydań A i B W przedmowach do kolejnych wydań „Krytyki” porusza Kant kilka ważkich kwestii, spośród których zasadniczą ...

Kartezjusz - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1099

Kartezjusz (1596 - 1650) filozof i matematyk francuski, autor „Medytacji o pierwszej filozofii” i „Rozprawy o metodzie właściw...

Meister Eckhart - „Kazania”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Meister Eckhart - „Kazania” (2, 12, 16b, 21, 40) Kazania Eckharta wygłaszane były w języku narodowym (niemieckim) w bardzo różnych kręgach, przy czym ich stopień trudności jest podobny i nie był dostosowywany do stopnia wtajemniczenia filozoficznego słuchaczy. W kazaniach wyraźnie zaznaczony był śr...

Soren Kierkegaard - „Bojaźń i drżenie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

Soren Kierkegaard - „Bojaźń i drżenie” Z historii Abrahama wyprowadza Kierkegaard dialektyczne konsekwencje i wyraża je w formie problematów. Pragnie w ten sposób wykazać, jak wielkim paradoksem jest wiara. czy może istnieć teleologiczne zawieszenie ety ki? Paradoks wiary polega na tym, że jednost...

Koniec okresu patrystyki łacińskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Koniec okresu patrystyki łacińskiej Boecjusz (V/VI wiek) O ile Pseudo-Dionizy przyczynił się do nasycenia filozofii wczesnego średniowiecza elementami zapożyczonymi ze spekulacji neoplatońskiej, o tyle Boecjusz przekazał wczesnym autorom średni...

Koniec okresu patrystyki greckiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Koniec okresu patrystyki greckiej Dionizy Pseudo-Areopagita Kolekcja traktatów teologicznych, zwana Corpus Areopagiticum , stanowi jedno z głównych źródeł myśli średniowiecznej i ma znaczenie o wiele większe niż wszystkie greckie pisma teologic...

Platon - „List siódmy” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Platon - „List siódmy” 325A-326B - Platon: o procesie i śmierci Sokratesa, jego własna reakcja - zwątpienie w politykę, do której garnął się w młodości. Uważa, że wszystkie współczesne mu państwa źle się rządzą. Jedynym ratunkiem wydaje się dojście do władzy filozofów, którzy wiedzą, czym jest spra...