Filozofia - strona 21

Marcin Luter - omówienie dzieł

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Marcin Luter - „O wolności chrześcijańskiej”, „O niewolnej decyzji” Tekst „O wolności chrześcijańskiej” zaczyna Luter od sformułowania dwóch podstawowych tez: - chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległy...

Niccolo Machiavelli - „Książę” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1120

Niccolo Machiavelli - „Książę” W „Księciu” Machiavelli zajmuje się mechanizmami rządzenia, stroni od kwestii moralnych (choć jawnie usprawiedliwia te spośród niemoralnych czynów władcy, które uchodzą za „niezbędne”) i wskazuje tylko środki utrwala...

Nicolas de Malebranche - „Dialogi o metafizyce i religii”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Nicolas de Malebranche - „Dialogi o metafizyce i religii” (dialogi: I, II, VII) Malebranche zawarł swoją filozofię w dialogu, który prowadzą między sobą niedoświadczony Aryst i jego nauczyciel, Teodor. Z czasem włącza się do rozmowy jeszcze trzecia postać - Teotym. o duszy, że jest ona różna od cia...

Karl Marx - „Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1029

Karl Marx - „ Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku ” „praca wyobcowana” Punktem wyjścia ekonomii politycznej jest własność prywatna, której ekonomia polityczna nie wyjaśnia. Nie wyjaśnia przyczyn oddzielenia od siebie pracy i ...

Karl Marx - „Kapitał” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Karl Marx - „Kapitał” „fetyszyzm towarowy i jego tajemnica” Człowiek swoim działaniem zmienia formę materiałów dostarczonych przez przyrodę w sposób dla siebie pożyteczny. Będąc towarem, materiał jest jednocześnie rzeczą zmysłową i nadzmysłową. Ów mistyczny charakter towaru nie pochodzi z jego wart...

Karl Marx - „Feuerbach”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Karl Marx - „Feuerbach” wstęp Najważniejszą z empirycznych przesłanek historii ludzkiej jest istnienie żywych osobników ludzkich. Ludzie różnią się od zwierząt posiadaniem świadomości, wierzeń religijnych, umiejętnością wytwarzania środków potrzebnych im do życia. Osobniki są takie, jakimi się uzew...

Medioplatonizm i ponowne odkrycie metafizyki platońskiej - Powstanie, ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Medioplatonizm i ponowne odkrycie metafizyki platońskiej Powstanie, cechy i przedstawiciele medioplatonizmu Końcowe losy Akademii i początki medioplatonizmu Czas działania Akademii został już przez starożytnych podzielony na pięć okresów: Akademię Platona (pierwszą), Akademię Arkezylaosa (drugą), A...

Mediostoicyzm Panaitiosa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Mediostoicyzm Mediostoicyzm Panaitiosa Panaitios urodził się na Rodos około 185 roku przed Chrystusem. Słuchał wykładów Kratesa. Przeniósł się do Aten, gdzie słuchał wykładów Diogenesa z Seleucji, który wówczas kierował Portykiem. Pozostał związany ze szkołą, gdy jej kierownictwo objął Antypater. P...

Metafizyczno-dialektyczny składnik myśli platońskiej - Drugie żeglowan...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 763

Metafizyczno-dialektyczny składnik myśli platońskiej „Drugie żeglowanie” jako przejście od fizycznych badań presokratyków do poziomu metafizycznego Dialog „Fedon” stanowi pierwsze racjonalne przedstawienie i uzasadnienie istnienia rzeczywistości ponadzmysłowej i transcendentnej. Najważniejsze kwest...

Metafizyka i nauki teoretyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 560

Metafizyka i nauki teoretyczne Metafizyka Pojęcie i cechy charakterystyczne metafizyki Każda nauka zajmuje się w jakiś sposób przyczynami i zasadami. Arystoteles podzielił nauki na trzy działy. Nauki praktyczne poszukują wiedzy, aby za jej pomocą osiągnąć doskonałość moralną. Ich zasadą jest czynni...