Karl Marx - „Feuerbach”

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Karl Marx - „Feuerbach”  - strona 1   Karl Marx - „Feuerbach”  - strona 2   Karl Marx - „Feuerbach”  - strona 3

Fragment notatki:

Karl Marx - „Feuerbach” wstęp Najważniejszą z empirycznych przesłanek historii ludzkiej jest istnienie żywych osobników ludzkich. Ludzie różnią się od zwierząt posiadaniem świadomości, wierzeń religijnych, umiejętnością wytwarzania środków potrzebnych im do życia. Osobniki są takie, jakimi się uzewnętrzniają - to, czym są, zależy od materialnych warunków ich produkcji.
Miernikiem stopnia rozwoju sił wytwórczych jest stopień rozdziału pracy. Trzema podstawowymi jej dziedzinami są: przemysł, handel i rolnictwo. Śledząc właśnie stopień rozwoju pracy i prawo do własności przechodzi Marks przez trzy fazy życia społecznego.
Pierwszą z nich jest plemię, które charakteryzuje się słabo rozwiniętą produkcją, nierozwiniętym podziałem pracy i praktykowaniem niewolnictwa. Własność na poziomie plemienia jest „własnością plemienną”.
Dzięki umowie lub podbojowi plemię może przekształcić się w „państwo starożytne”, na poziomie którego mówimy o „własności gminnej”, ale także i o zalążku własności prywatnej, która pojawia się wraz z zaistnieniem dóbr ruchomych. Spotykamy się tu wciąż z niewolnictwem, ale różnice między klasami są znacznie lepiej widoczne. Podział pracy jest znacznie lepiej rozwinięty. Wyraźnie zaznaczona jest rywalizacja pomiędzy miastem a wsią.
Dochodzimy wreszcie do średniowiecznego państwa feudalnego, w którym mowa jest o „własności feudalnej - stanowej”. Mamy tu do czynienia z wyraźnie ukształtowanymi i przeciwstawionymi sobie stanami (szlachta - poddani). Rozwijają się wsie (feudalna własność ziemska), rozwijają się i miasta (korporacyjna organizacja rzemiosł w cechy), wciąż trwa konkurencja pomiędzy nimi. Podział pracy wciąż pozostaje dokonany na nieznacznym poziomie. Państwo feudalne jest monarchią. Marks odnotowuje w nim istotny związek pomiędzy strukturą społeczno-polityczną a produkcją, a nawet kulturą duchową obywateli.
ideologia w ogóle, a zwłaszcza niemiecka historia Na wstępie była już mowa o tym, że najważniejszą z empirycznych przesłanek historii ludzkiej jest istnienie żywych osobników ludzkich. Wraz z zaistnieniem człowieka pojawia się kilka momentów, dzięki którym wytwarza on życie własne przez pracę, a życie innych ludzi - przez prokreację. Pierwszym z tych momentów jest wytwarzanie środków do zaspokojenia potrzeb, drugim jest wytwarzanie nowych potrzeb, trzecim - rozmnażanie i założenie rodziny, czwartym - historia.
Widać już, że w tym miejscu spleciony jest stosunek przyrodzony ze społecznym, stopień produkcji ze stopniem rozwoju społeczeństw, historia ludzkości z historią przemysłu. Jednostkowa świadomość okazuje się być wytworem społecznym. Ze świadomości stadnej (plemiennej) wynika dokonanie podziału pracy, które staje się tożsame z własnością prywatną. Pierwszą jej formą, bardzo prymitywną, jest niewolnicze podporządkowanie rodzin ojcom. Z podziału pracy, z kolei, wynikają pierwsze sprzeczności pomiędzy interesem jednostki a interesem ogółu. W większości systemów polityczno-ekonomicznych (demokracji) jednostka zostaje zamknięta w jednej działalności, poza którą nie może wyjść. Komunizm daje szansę na zmianę tego, czym człowiek się zajmuje. Otrzymujemy w każdym razie pierwsze walki w obrębie państwa, a każda walka jest walką klasową.


(…)

… w przyszłości zaistnienie dwóch wielkich klas: burżuazji i proletariatu. Należy w tym miejscu pamiętać, że klasa społeczna powstaje zawsze w opozycji do innej klasy.
Dzięki manufakturom dochodzi do konkurencji handlowej na poziomie międzynarodowym, która nabiera jeszcze większego rozmachu wraz z wielkimi odkryciami geograficznymi. W miastach handlowe stosunki cechowo-patriarchalne zastąpione zostają…
… wytwórczych. Nie wystarczy inna dystrybucja działalności, potrzebny jest inny jej rodzaj. Stąd jedynym rozwiązaniem jest rewolucja totalna, która przywróci jednostkom człowieczeństwo.
komunizm - wytwarzanie samej formy stosunków między ludźmi
Komunizm będzie stanowił przewrót u samej podstawy wszystkich istniejących stosunków produkcji i wymiany. Sam stanie się realną podstawą, która wykluczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz