Filozofia - strona 11

Wprowadzenie do filozofii epoki hellenistycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Wprowadzenie do filozofii epoki hellenistycznej Duchowe konsekwencje rewolucji dokonanej przez Aleksandra Wielkiego Wyprawa Aleksandra Wielkiego i podbój Wschodu wywołały rewolucję o ogromnym znaczeniu nie tylko z uwagi na konsekwencj...

Wyklady filozofia współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1015

Filozofia współczesna od Comte'a do Putnama WPROWADZENIE POZYTYWIZM, PRAGMATYZM I KIERUNKI ZBLIŻONE: PIERWSZY POZYTYWIZM AUGUST COMTE (1798- 1857) 3 CLODE BERNARD (1813- 1878) 9 HIPOLIT TAINE (1828- 1893) 9 ERNEST RENAN (1823- 1892) 11 DRUGI P OZYTYWIZM ERNEST MACH (1838-1916) 12 RICHARD AVENARIUS ...

Augustyn - „Wyznania” (X 6-22, XI, XII, XIII)

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 707

Augustyn - „Wyznania” (X 6-22, XI, XII, XIII) księga X (6-22) Od rozdziału szóstego w X księdze „Wyznań” powraca pytanie z „Solilokwiów” - kim jest Bóg i w jaki sposób może człowiek do Niego dotrzeć. Podobnie jak w „Solilokwiach” punktem wyjścia dla tych rozważań staje się człowiek, złożony z ciała...

Złoty wiek scholastyki - szkoła franciszkańska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Złoty wiek scholastyki Szkoła franciszkańska Aleksander z Hales Aleksander urodził się w Hales, w Anglii, w roku 1185. Studiował w Paryżu, z wydziału sztuk przeniósł się na wydział teologii. W wieku około pięćdziesięciu lat wstąpił do zakonu franciszkanów, co dało początek franciszkańskiej szkole t...

Sekstus Empiryk - „Zarysy pirrońskie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 672

Sekstus Empiryk - „Zarysy pirrońskie” 1. Sekstus Empiryk i przeformułowanie sceptycyzmu W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Sekstus sformułował swój fenomenizm w kategoriach dualistycznych - wyróżniał zjawiska jako doznania zmysłowe ...

Zderzenie kultury pisma i kultury przekazywania ustnego oraz różne spo...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Zderzenie kultury pisma i kultury przekazywania ustnego oraz różne sposoby komunikowania filozoficznego u Platona Platońska próba wypośrodkowania między pismem a przekazem ustnym; strukturalny związek pisma z tym, co niepisane Myśl platońska stanowi najwyższy szczyt, na jaki wspięła się

św. Anzelm z Canterbury

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735

św. Anzelm z Canterbury ( 1033 - 1 1 0 9 ) średniowieczny teolog i filozof, twórca scholastyki stosunek wiary i rozumu wiara wyprzedza zrozumienie zrozumienie ma uzasadniać wiarę, a nie sprawdzać ją zrozumienie wynika z wiary i pra...

św. Augustyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

św. Augustyn ( 354 - 430 ) główne dzieła: „Wyznania” - traktat o charakterze pamiętnikarskim i modlitewnym „O Trójcy” - systematyczny wykład poglądów teologicznych „O państwie bożym” - wykład poglądów historiozoficznych teoria poznania celem człowieka jest szczęście, które może dać mu tylko Bó...

św. Bernard z Clairvaux

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

ś w. Bernard z Clairvaux ( 10 91 - 1153 ) mistycyzm - droga do poznania prawd nadprzyrodzonych, możliwa do przebycia tylko dzięki kontemplacji mistycyzm ekskluzywny - mistycyzm ma zastąpić scholastykę mistyczne obcowanie z Bogiem jes...

św. Hugon od św. Wiktora

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

ś w. Hugon od św. Wiktora ( 10 9 6 - 11 41 ) filozof i teolog urodzony w Saksonii, większość życia spędził w klasztorze św. Wiktora pod Paryżem jego najważniejszym dziełem był „Didascalion” połączenie mistycyzmu i scholastyki - doceniał wied...