Filozofia - strona 10

Tertulian - jego poglądy, omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Tertulian ( 160 - 220 ) był jednym z głównych przedstawicieli rzymskiego nurtu opowiadającego się za całkowitym odrzuceniem dorobku kultury helleńskiej był prawnikiem, przyjął chrześcijaństwo, by porzucić je potem na rzecz sekty montanistów - ruchu ascetycznego i mistycznego, wyrosłego na fali kry...

Thomas Hobbes - ogólne poglądy filozoficzne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1162

Thomas Hobbes (1588-1679) 1. OGÓLNE POGLĄDY FILOZOFICZNE cel i natura filozofii Hobbes podkreślał praktyczny wymiar filozofii. Użyteczna jest nie tylko filozofia naturalna, ale także moralna i polityczna. W nauce i polityce wiedza jest „gwoli mocy”, co nie znaczy, że wszelka wiedza jest wiedzą filo...

Platon - „Timaios” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Platon - „Timaios” I, 17A-19B - Sokrates nawiązuje do rozmowy, która została opisana w dialogu „Państwo” i streszcza niektóre jej fragmenty - te tylko, które dotyczyły ustroju państwa idealnego. II, 19B-20D - Sokrates stworzył w poprzedniej rozmowie wizję idealnego państwa; prosi teraz obecnych: T...

Tomasz z Akwinu - „Traktat o Bogu”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Tomasz z Akwinu - „Traktat o Bogu” (kwestie: 1, 2, 5) Kwestia 1 - O wiedzy świętej, jaka jest i jaki jest jej zakres Całą pierwszą kwestię poświęca Tomasz charakterystyce i omówieniu zadań teologii . W artykule pierwszym stwierdza, że jest konieczne, by teologia istniała poza dyscyplinami filozofi...

Tomasz z Akwinu - „Traktat o człowieku” (kwestie: 75, 76)

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1078

Tomasz z Akwinu - „Traktat o człowieku” (kwestie: 75, 76) Kwestia 75 - O człowieku złożonym z substancji duchowej i cielesnej - i to najpierw o istocie jego duszy W pierwszym artykule Tomasz udowadnia, że dusza nie jest ciałem . Dusza jest naczelną zasadą życia każdej żyjącej istoty. Jako taka nie ...

Giambattista Vico - “Nauka nowa” - la scienza nuova

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 980

Giambattista Vico - “Nauka nowa” rola Opatrzności i człowieka w kształtowaniu historii Głównym zamiarem Vica w „Nauce Nowej” było ustalenie stosunku, jaki zachodzi pomiędzy „historią świętą” a „historią świecką”. Autor uważał, że dla myś...

Wiek X, XI i XII - historia filozofii średniowiecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Wiek X, XI i XII Anzelm z Canterbury Rozum i wiara Według Anzelma, chrześcijanie mają do dyspozycji dwa źródła wiedzy - rozum i wiarę. Anzelm sprzeciwia się dialektykom i twierdzi, że najpierw należy utwierdzić się w wierze, odrzucając w konsekwencji podporządkowanie Pisma Świętego dialektyce. Wiar...

William Ockham - wiadomości

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

William Ockham ( ok. 1300 - ok. 1350 ) był przedstawicielem oksfordzkiego nurtu krytycyzmu średniowiecznego - sprzeciwu wobec scholastyki nominalizm sceptycyzm intuicyjno empiryczny program badań stanowisko antysystematyczne - zajmował...

Wolfgang Leibniz w historii filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Wolfgang Leibniz ( 1 646 - 1 716 ) filozof niemiecki, autor „Monadologii” źródłem inspiracji dla Leibniza byli Kartezjusz, Spinoza i Locke próba zjednoczenia przeciwstawnych wątków i prz...

Wolfgang Leibniz - świat i rzeczywistość

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 553

Wolfgang Leibniz (1646 - 1716) filozof niemiecki, autor „Monadologii” źródłem inspiracji dla Leibniza byli Kartezjusz, Spinoza i Locke próba zjednoczenia przeciwstawnych wątków i przewart...