Filozofia - strona 12

św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

św. Tomasz z Akwinu ( 122 5 - 1274 ) jeden z głównych teologów scholastyki filozofia jest dochodzeniem do prawdy za pomocą objawienia i operacji logicznego rozumowania filozofia występuje w ścisłym związku z teologią metoda scholastyczna - ...

Adam Smith Richard Price Thomas Reid

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

za i przeciw Hume'owi: Smith, Price, Reid Adam Smith (1723-1790) Centralne miejsce w swojej teorii etycznej przyznaje Smith współodczuwaniu, czyli sympatii, a tym samym teorii tej nadaje wymiar społeczny. Samo współodczuwanie ugruntowane jest na wyobrażaniu sobie, co czulibyśmy w danych sytuacjach ...

Anaksymander z Miletu - Tales z Miletu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) Najważniejsze dzieło - „O przyrodzie" Był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „Wszystko albo jest zasadą, albo p...

Anaksymander z Miletu - Natura

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) najważniejsze dzieło - „O przyrodzie". Był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady" - dlatego zasadą jest b...

Anaksymenes i szkoła elejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Anaksymenes (585 - 525 r. p.n.e.) i szkoła elejska Anaksymenes pochodził z Miletu i był uczniem Talesa i Anaksymadra - przejął po nich problem analizy zasady świata świat i przyroda są w nieustannym ruchu wszystko, co istnieje, pulsuje nieus...

Apologeci łacińscy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Apologeci łacińscy Pisma chrześcijańskie pisane po łacinie pojawiły się później niż apologie greckie, gdyż pierwszym językiem Kościoła Zachodu była Greka, której do połowy III wieku gmina chrześcijańska w Rzymie używała jako języka li...

Apologeci greccy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Apologeci greccy Doktrynalne opracowanie religii chrześcijańskiej rozpoczyna się z „pisarzami kościelnymi”, a szczególnie z tymi spośród nich, których tradycja każe nazywać „Ojcami Kościoła”. Ojcem Kościoła jest pisarz kościelny, którego dzieła i osoba wykazują cztery następujące cechy: doktrynalną...

Arthur Schopenhauer - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973

Arthur Schopenhauer (1788-1860) dysertacja doktorska Schopenhauera Praca ta powstała pod wpływem Kanta. Świat doświadczenia jest światem zjawiskowym, jako taki jest on światem naszych umysłowych przedstawień. Wszystkie przedstawienia są jednak ...

Artur Schopenhauer - koncepcja przyrody - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Artur Schopenhauer ( 17 88 - 18 60 ) koncepcja przyrody jako jedności biegunowych przeciwieństw Schopenhauer, Artur (1788-1860) Życie ur. w Gdańsku , syn kupca i literatki, studia na różnych uniwersytetach, mieszkał w Weimarze w poliżu Goethego, podrożował po Włoszech (miał urozmaiconą młodość), ...

Artur Schopenhauer - Fenomenalistyczna teoria poznania -omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Artur Schopenhauer (1788 - 1860) koncepcja przyrody jako jedności biegunowych przeciwieństw niezadowolony, pesymistyczny pogląd na świat głęboko przywiązany do życia,głosi pogardę dla życia uzależniony od zdania innych i poklasku i ludzi Dzieła Świat jako wola i wyobrażenie O wolności ludzkiej ...