św. Tomasz z Akwinu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
św. Tomasz z Akwinu  - strona 1 św. Tomasz z Akwinu  - strona 2

Fragment notatki:

św. Tomasz z Akwinu ( 122 5 - 1274 ) jeden z głównych teologów scholastyki
filozofia jest dochodzeniem do prawdy za pomocą objawienia i operacji logicznego rozumowania
filozofia występuje w ścisłym związku z teologią
metoda scholastyczna - rozumowe udowadnianie słuszności dogmatów religijnych, polegające na stawianiu pytań, argumentowaniu i wyciąganiu wniosków
wiara chrześcijańska zakorzeniona jest w rozumie
rozum i dociekania filozoficzne są zgodne z wiarą chrześcijańską
oddzielenie wiary, dziedziny objawienia, od rozumu
rozumem poznać można własności Boga
poprzez wiarę poznajemy prawdy niedostępne dla rozumu
niektóre prawdy przekraczają rozum, ale żadna mu się nie sprzeciwia
prawo rządzące przyrodą jest racjonalne
poznanie Boga
poznajemy jedynie pewne sygnały obecności Boga i to pośrednio
nie jesteśmy w stanie pojąć Boga, bo on jest nieśmiertelny, a my śmiertelni
2 typy poznania
zmysłowe (niższe)
intelektualne (wyższe)
dowody na istnienie Boga
jeśli istnieje ruch, to musi być jakaś siła, która jest źródłem tego ruchu, która była pierwszym poruszycielem
świat jest niesamoistny, zależny - potrzeba więc istoty samoistnej, która by leżała u jego podstaw
ponieważ rzeczy mają przypadkowy charakter, musi istnieć istota konieczna - Bóg jest pierwszym i ostatecznym impulsem skutków i przyczyn
ponieważ istnieje gradacja, to musi być ktoś na szczycie - źródła piękna i dobra
świat musi mieć cel, a bez Boga by go nie miał
substancje - samoistne byty, składające się na jednostkowy świat rzeczy
istoty
forma - charakter gatunkowy
materia - charakter indywidualny, potencjalny, bierny
istnienia
wg Tomasz Bóg jest czystym bytem, który powołuje materią
metafizyka tomistyczna
byt prosty - Bóg - byt konieczny (musi istnieć, bo to leży w jego istocie), niezależny (istnieje z własnej natury)
byt złożony - człowiek - byt akcydentalny, zależny (istnienie nie leży w jego naturze)
antropologia tomistyczna
człowiek złożony jest z formy i materii
forma - dusza
nieśmiertelna
rozumna
materia - ciało
stworzenie świata
świat został stworzony z niczego
stworzenie świata zostało dokonane bezpośrednio przez Boga
miał on koncepcję świata - stworzył go według własnych idei
stworzenie świata nastąpiło w czasie
nie ma dowodu, że świat nie ma początku, ani nie ma końca
1
Historia filozofii - św. Tomasz z Akwinu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz