Hydrologia - strona 11

Obliczenie wydatku przepływu metodą Culmana - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1680

 Obliczenie wydatku przepływu metodą Culmana. Opis: Metoda Culmana polega na tym, że na liniach poszczególnych pionów nanosi się  punkty o jednakowych prędkościach (zaokrąglonych), np. 0,4; 0,6; 0,8…(m/s), które można  określić z wykresów tachoid. Według tych punktów przeprowadza się linie jednakow...

Wpływ wiatru na parowanie - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Od czego zależy Infiltracja:  porowatości gruntu, przewodności hydraulicznej,  aktualnej zawartości wody w gruncie (stopień uwilgocenia gruntu).    Współczynnik odpływu ze zlewni:    α=Vs/Pc;...

Opad efektywny-Odpływ powierzchniowy - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

Opad efektywny-Odpływ powierzchniowy l(t)  – część opadu całkowitego wywołująca spływ  powierzchniowy: I ( t ) =  P ( t )  −  E ( t ) −  L ( t ) −  R ( t ) −  f ( t ) ;  P ( t ) −opad całkowity,  E ( t )−parowanie,  L ( t )−intercepcja, R ( t )−retencja powierzchniowa,  f ( t )−infiltracja;  gdzie:...

Opady atmosferyczne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

Opady atmosferyczne    • Rodzaje opadu:  – deszcz  – śnieg  – grad  • Warunki wystąpienia chmur:  – obecność pary wodnej  – ochłodzenie do stanu nasycenia  – obecność jąder kondensacji    Warunki wystąpienia opadu:  • zawartość wody w c...

Operat hydrochemiczny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

                   Operat Hydrochemiczny    Część  hydrochemiczna   1.  Pobranie próbek   W celu określenia stężenia chlorków oraz kwasowości i zasadowości pobrano wodę bezpośrednio  butelką z rzeki. Do badania zawartości tlenu pobrano po dwie próbki z dna i z powierzchni, jedną  próbkę utrwalono p...

Operat hydrologiczny - rzeka Dunajec - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1974

OPERAT HYDROLOGICZNY Rzeka:  Dunajec Wodowskaz:  Nowy Sącz SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny. str. 1.1. Podstawa opracowania             str 1.2. Cel opracowania                                                                                      ...

Operat hydrologiczny - rzeka Pilica - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2275

OPERAT  HYDROLOGICZNY    rzeka:  Pilica         przekrój:  Przedbórz z lat 1961-1980 GDAŃSK 2001 Rzeka:  Pilica Przekrój:  Przedbórz OPIS TECHNICZNY. Operat hydrologiczny został wykonany w semestrze zimowym roku 2000\2001 na zajęciach z  przedmiotu „

Operat hydrologiczny - rzeka Wieprz - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1848

OPERAT HYDROLOGICZNY Rzeka:  WIEPRZ Wodowskaz:  ŁĘCZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny. str. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Cel opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Bibliografia 2. Opis wodowskazu i spadek rzeki. str.  3. Krzywe wahań stanów...

Operat hydrologiczny - rzeka Wkra - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2499

OPERAT HYDROLOGICZNY Rzeka:   WKRA Przekrój:   CIEKSYN SPIS TREŚCI: 1.  Opis techniczny.           str. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Cel opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Bibliografia 2. Opis wodowskazu i spadek rzeki.           str.  3...

Opracowanie prędkości - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Opracowanie prędkości na podstawie pomiarów młynkiem  Młynki były rozmieszczone na 3 głębokościach: 10cm, 27cm oraz 44cm od dna. W każdym z 16  pionów dokonaliśmy dwóch lub trzech pomiarów. Na podstawie liczby impulsów i czasu pomiaru  wyliczyliśmy średnią liczbę pomiarów w danym pionie dla każdego...