Hydrologia - strona 10

Histereza przepływu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1974

Histereza przepływu :  Rysunek. Zależność Q(H) jest jednoznaczna tylko w warunkach ruchu ustalonego  jednorodnego. W warunkach ruchu nieustalonego występuje zjawisko histerezy krzywej.  Podstawowe zagadnienie i parametry związane z wilgotnością:...

Model fali dyfuzyjnej - interpretacja

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1463

Intercepcja -  zdolność retencjonowania wody przez szate roślinną pokrywającą  zlewnie.    Ilość opadu pod drzewem i na otwartej przestrzeni jest różna, intercepcja 1-3 mm,  wpływ intercepcji na odpływ zależy od rodzaju i gęstości pokrycia zlewni ...

Krzywa przepływu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

Krzywa przepływu:  Krzywa przepływu pomaga nam wyznaczyć natężenie przepływu na podstawie stanu  wody.  Q(H)- krzywa konsumpcyjna;  Q(H)-związek stanów wody i natężeń przepływu w pr...

Krzywa sumowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3941

KRZYWA KONSUMCYJNA Podstawowe pojęcia i .jednostki: STAN   WODY   w   rzece   jest   to   położenie   zwierciadła   wody   w   stosunku   do   łaty  wodowskazowej (H w cm). NAPEŁNIENIE   w przekroju rzecznym jest to położenie zwierciadła wody w ...

Miara położenia - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Miara położenia  – określa wokół jakiej przeciętnej wartości grupują się zdarzenia   Wartość modalna (moda)  Mo : wartość zdarzenia, które w danej zbiorowości ma  największą częstość:– trudno wyznaczyć dla histogramu, – dla krzywej ciągłej  definiują ją warunki: df/dx=0; (d2f)/dx2 0.   Wartość śre...

Model fali kinematycznej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1533

Model fali kinematycznej :   Zaniedbuje się tutaj:   1.)Siłę bezwładności 1/A* Q/t+1/A*/x(Q2/A)=0;   2.)Siłę hydrostatycznego parcia: g* H/x=0; Dopuszczalne jest to zaniedbanie w  przypadku znacznych spadków kanału.   Równanie Modeli:  H/t+1/B*Q/x=0(równanie 

Natężenie opadu prawa Hortona - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

Natężenie opadu  Wysokość opadu- grubość warstwy wody, która spadła na rzut powierzchni  rzeczywistej na płaszczyźnie poziomej w określonym czasie; -Is=p/t- natężenie  średnie w przedziale  t; -I s=(s2-s1)/(t2-t1)=s/t- natężenie średnie w przedziale t(z  krzywej sumowej); -I(t)=ds/dt-  natężen...

Obliczanie prędkości średniej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI ŚREDNIEJ Wychodząc wprost z równania Darcy-Weisbacha  można wyznaczyć formułę na obliczenie  prędkości średniej w przekroju w postaci l h R g v str h λ 8 = Pierwszy czynnik pod pierwiastkiem pierwotnie we wzorach empirycznych przyjmowano  jako parametr stały i oznaczano liter  ...

Obliczanie przepustowości kanału - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2394

Obliczanie przepustowości kanału oraz współczynnika szorstkości  wzorem Manninga.       Do pomiaru natężenia przepływu metodą Manninga niezbędna jest  znajomość spadku zwierciadła wody oraz warunków geometrycznych przekroju  poprzecznego przepływu (powierzchnia oraz promień zwilżony). Metoda ta  st...

Obliczenie wydatku metodą arytmetyczną - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1393

Obliczenie wydatku metodą arytmetyczną Średnie prędkości w pionach obliczono za pomocą poniższego wzoru: ∑ ∑ ∗ = i i i śri A A v v W metodzie rachunkowej należy obliczyć pola przekroju wydzielone pomiędzy  poszczególnymi pionami. (załącznik nr) Wartość prędkości średniej dla tak wyznaczonych pól ob...