Obliczanie prędkości średniej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie prędkości średniej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI ŚREDNIEJ Wychodząc wprost z równania Darcy-Weisbacha  można wyznaczyć formułę na obliczenie  prędkości średniej w przekroju w postaci l h R g v str h λ 8 = Pierwszy czynnik pod pierwiastkiem pierwotnie we wzorach empirycznych przyjmowano  jako parametr stały i oznaczano liter  c . Jest to tzw. współczynnik prędkości o wymiarze m1/2/s. Pod  drugim   pierwiastkiem   występuje   wielkość   hstr  /   l   =   Je   wyrażająca   straty   energii   na   jednostkę  długości cieku. Po wstawieniu tych oznaczeń do wyrażenia (62) otrzymamy wzór  Chézy'ego e h J R C v = Jest   to   jeden   z   najwcześniejszych   wzorów   empirycznych   stosowany   do   obliczeń  hydraulicznych cieków naturalnych, pochodzący z drugiej połowy XVIII w. Znanych   jest   wiele   wzorów   empirycznych   na   współczynnik   prędkości   c .  W  większości  przypadków uzależniony on jest od promienia hydraulicznego  Rh  i szorstkości przewodu. Obecnie  najczęściej stosowane są dwa wyrażenia: jeden opisany powyżej wyprowadzony z wzoru   Darcy- Weisbacha  oraz drugi podany przez  Manninga , gdzie 6 1 h R n 1 c =           stąd           2 1 3 2 1 e J R n v = Wzór   Manninga   szczególnie   szeroko   stosowany   jest   w   obliczeniach   koryt   otwartych.  Współczynnik   n   zwany jest   współczynnikiem szorstkości   a jego wymiarem jest m1/3/s. Należy  zauważyć, że wzór  Chezy'ego  i wzór  Manninga  posiadaj współczynniki wymiarowe  c  i  n  dlatego z  wzorów tych możemy otrzymać wartości poprawne jedynie wówczas, gdy pozostałe wielkości  v  i  Rh  wyrażone są w tym samym układzie jednostek. Wartości współczynnika szorstkości  n  zestawione  są w tablicach w zależności od opisowej charakterystyki powierzchni ścian przewodu.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz