Hydrologia - strona 12

Praktyki hydrologiczno - hydrochemicznej - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1582

Opracowanie wyników z praktyki  hydrologiczno - hydrochemicznej Spis treści I. Część hydrologiczna    1. Opis techniczny         1.1. Cel praktyki         1.2. Charakterystyka zlewni rzeki Redy i lokalizacja terenu……………………………...        1.3. Rodzaj wykonywanych pomiarów          1.4. Przyrządy pomia...

Pomiar przekroju poprzecznego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Pomiar przekroju poprzecznego. Pomiarem objęto głębokości w przekroju poprzecznym i jego szerokość. Elementy te są  niezbędne do obliczenia powierzchni przekroju. Głębokości mierzy się w punktach przekroju,  których odstępy zależą od szerokości cieku i rzeźby jego dna. Gdy koryto ma kształt  regula...

Pomiar spadku podłużnego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Pomiar spadku podłużnego Spadek zwierciadła wody wyznaczono na podstawie pomiarów rzędnych zwierciadła  wody w dwóch punktach przed mostem w pobliżu przekroju, na którym były prowadzone  pomiary.   Obliczenia   zamieszczono   w   dziennikach   niwelacyjnych   dla   odpowiedniego  przekroju, dla prz...

Pomiary młynkiem hydrometrycznym - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2527

 Pomiary młynkiem hydrometrycznym  Szkic młynka i zasada działania: Młynek hydrometryczny służy do pośredniego pomiaru prędkości. Zanurza się go w wodzie, a  przepływająca woda wprawia go w ruch. Rejestrator poprzez podłączone do młynka kable zlicza  ilość obrotów 

Prawo Daltona, Prawo Magnusa i Hortona - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

Prawo Daltona:   gęstość mieszaniny suchego powietrza i pary wodnej  gm=(p-e)/R*T+0,622 e/RT – (1-0,378e/p)*p/RT    przy tym samym ciśnieniu i temperaturze powietrza powietrze wilgotne  jest lzejsze.    Prawo Magnusa:   maksymalne ciśnienie ...

Prędkość średnia w nurcie - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Prędkość średnia w nurcie:  prędkość średnia w nurcie (rozkład prędkości w pionie- tenoida):  Us=1/n*(n) ∫(0) u(z)dz prostokąt o pow.= powierzchni pod tenoidą;  Q= ∫∫(A)UdA;  Us=Q/A;  Us=1/A;  Us=1/A ∫∫(A)Ud A- prędkość średnia w przekroj...

Obliczanie opadu średniego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2352

     Projekt nr 1 Temat: Obliczanie opadu średniego i przepływów  charakterystycznych Wstęp teoretyczny.  Średni opad roczny zwany modułem pluwiometrycznym można wyznaczyć za pomocą trzech  metod:   izohiet,   wieloboków   równego   zadeszczenia ...

Przepływ cieczy w korytach otwartych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2989

 PRZEPŁYW CIECZY W KORYTACH OTWARTYCH  Definicje i klasyfikacja przepływu W odróżnieniu od przepływów w rurociągach, w których woda płynie pełnym przekrojem a  ruch wody nie zależy od układu osi rurociągu lecz od spadku ciśnienia, w rowach, kanałach i  rzekach zwanych korytami otwartymi, woda płyni...

Promieniowania na powierzchni ziemi - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Przyczyny wzrostu promieniowania na powierzchni ziemi   -nagromadzenie w atmosferze pary wodnej, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki i  metanu (głównie to działalność człowieka), efekt globalnego ocieplenia, zmniejszenie pokrywy  śnieżnej, atmosfera staje się pułapką dla ciepła. Promien...

Hydrologia - pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1526

1.podstawowe procesy fizyczne determinujące natęzenie wody w przyrodzie  2.parametry charakteryzujące wilgotność powietrza  3.gradient hipsometryczny  4.natężenie opadu atmosferycznego  5.infiltracja skumulowana  6.równanie retencji  7.model zbiornika liniowego  8.krzywe przepływu- definicja i spos...