Przepływ cieczy w korytach otwartych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepływ cieczy w korytach otwartych - omówienie - strona 1 Przepływ cieczy w korytach otwartych - omówienie - strona 2 Przepływ cieczy w korytach otwartych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

 PRZEPŁYW CIECZY W KORYTACH OTWARTYCH  Definicje i klasyfikacja przepływu W odróżnieniu od przepływów w rurociągach, w których woda płynie pełnym przekrojem a  ruch wody nie zależy od układu osi rurociągu lecz od spadku ciśnienia, w rowach, kanałach i  rzekach zwanych korytami otwartymi, woda płynie ze swobodnym zwierciadłem wody, nad którym  panuje ciśnienie atmosferyczne. Rozpatrywany poprzednio przepływ w rurociągach nazywany jest  przepływem   ciśnieniowym .   W   przypadku   przepływu   wody   przewodem   podziemnym   ale   nie  pełnym przekrojem, tzn. gdy występuje swobodne zwierciadło wody, przewód taki pod względem  hydraulicznym   zaliczany   jest   do   koryt   otwartych   czyli   ściślej   do   przewodów   o   przepływie  bezciśnieniowym . Wszystkie rozważania przedstawione w tym rozdziale dotyczą ruchu ustalonego  (trwałego), tzn. przepływu, którego obraz nie ulega zmianie w czasie a wielkości opisujące ruch  wyrażone są w postaci funkcji zależnej wyłącznie od położenia. Ogólny przypadek przepływu w korycie otwartym przedstawiono na rys. Jeżli wyodrębnimy  pojedynczą strugę cieczy, to jej prędkość zależna jest od położenia rozpatrywanego punktu strugi,  tzn.  u(s,z)  a sumę energii w obranym przekroju można wyrazić jako  g 2 u g p z 2 + + ρ  , gdzie  h g p  = ρ   jest wysokością ciśnienia w danym punkcie strugi. Dla strumienia cieczy rzeczywistej o prędkości  średniej  v , jako wysokość położenia przyjmujemy rzędną jego dna a jako wysokość ciśnienia (bez  ciśnienia atmosferycznego) jego głębokość  h , stąd równanie Bernoulliego przybiera postać: str h g v h z g v h z + + + = + + 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 α α . Przepływ zmienny Poszczególne   człony   równania   energii   dla   dwóch   wyróżnionych   przekrojów   strumienia  pokazano na rys  Jednostajny ruch cieczy w korytach otwartych Wyróżniamy   szczególny  przypadek ruchu ustalonego, w  którym   parametry   ruchu  danego   strumienia   nie  zmieniają   się   na   długości  cieku,   tj.   pole   przekroju  poprzecznego   A   i   prędkość  średnia   v   są   stałe   -   ruch   taki  nazywamy   ruchem  jednostajnym .   Obraz   takiego  ruchu przedstawiono na rys. . Z równania  można wyliczy jednostkowy spadek linii energii             + + −     + +

(…)

… dwa parametry: współczynnik
szorstkości n oraz spadek podłużny dna koryta io, który w przypadku ruchu jednostajnego równy
jest spadkowi linii energii Je. Mając znaną, wyżej opisaną pełną charakterystykę koryta cieku,
można wyznaczy prędkość średnią v przepływu wody oraz natężenie przepływu Q (wydatek)
zgodnie z zależnościami:
1 2 1
v= Rh 3 J e 2 Q = A v = K Je
n
1 2
gdzie K= A Rh 3
n
Wielkość K jest tzw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz